Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Modyfikacje mniejsze - Username live checking

sebonpl - Pią 29 Gru, 2006
Temat postu: Username live checking
Nazwa modyfikacji: Username live checking
Autor: Lefkeo
Autor adaptacji: settafix
Wersja modyfikacji: 1.0.0
Opis Modyfikacji: Modyfikacja w czasie wpisania nazy u?ytkownika przy rejestracji dzi?ki AJAX sprawdza czy dana nazwa jest wolna. Informuje tak?e gdy nazwa jest za kr?tka lub za d?uga.
Demo/Screen Modyfikacji: www.multi.gamesn.pl / Demo jest na Multi phpBB.
Trudno?? instalacji: ?atwe
Czas instalacji: 2 Minuty
Pliki do edycji: profile_add_body.tpl

Wiadomo?? ukryta / Hidden message
Aby zobaczy? wiadomo?? postaw piwo autorowi piwo.
#
#-----[ COPY ]------------------------------------------
#

verifpseudo.php to /verifpseudo.php

#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#

templates/subSilver/profile_add_body.tpl

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#

<form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post">

#
#-----[ ADD, BEFORE ]------------------------------------------
#

<script type="text/javascript">
function writediv(texte)
{
document.getElementById('pseudobox').innerHTML = texte;
}

function verifPseudo(username)
{
if(username != '')
{
if(username.length<2)
writediv('<span class="gensmall" style="color:#cc0000"><strong>'+username+' :</strong> ta nazwa u?ytkownika jest za kr?tka</span>');
else if(username.length>30)
writediv('<span class="gensmall" style="color:#cc0000"><strong>'+username+' :</strong> ta nazwa u?ytkownika jest za d?uga</span>');
else if(texte = file('verifpseudo.php?username='+escape(username)))
{
if(texte == 1)
writediv('<span class="gensmall" style="color:#cc0000"><strong>'+username+' :</strong> ta nazwa u?ytkownika jest ju? zajeta</span>');
else if(texte == 2)
writediv('<span class="gensmall" style="color:#1A7917"><strong>'+username+' :</strong> ta nazwa u?ytkownika jest wolna</span>');
else
writediv(texte);
}
}

}

function file(fichier)
{
if(window.XMLHttpRequest) // FIREFOX
xhr_object = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject) // IE
xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
else
return(false);
xhr_object.open("GET", fichier, false);
xhr_object.send(null);
if(xhr_object.readyState == 4) return(xhr_object.responseText);
else return(false);
}
</script>

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#

<input type="text" class="post" style="width:200px" name="username" size="25" maxlength="25" value="{USERNAME}" /></td>

#
#-----[ REPLACE BY ]------------------------------------------
#

<input type="text" class="post" style="width:200px" name="username" size="25" maxlength="25" value="{USERNAME}" onKeyUp="verifPseudo(this.value)" /><div id="pseudobox"></div></td>


#
#-----[ SAVE AND CLOSE ]----------------------------
#
# EoM

siwyyy - Pią 12 Sty, 2007

fajny mod przyda sie napewno ;]
na3 - Sob 13 Sty, 2007

Ja mam ma?y problem z modem, dzia?a? dzia?a, tylko jest problem z wy?wietlaniem komunikat?w.
Komunikaty za d?ugie lub za kr?tkie has?o wy?wietla poprawnie, natomiast zamiast komunikat?w, nie ma u?ytkownika lub jest wy?wietla mi 1 i 2??

Kod wygl?da poprawie, wi?c nie wiem czym mo?e to by? spowodowane??
Mo?e slatego, ?e mam inny styl??

SoniX - Sob 24 Lut, 2007

Musz? to mie? :P Te mody s? wypas
aisH - Sro 07 Mar, 2007

Dzi?ki :)
Trampek - Nie 11 Mar, 2007

dzieki :)
Kenokin - Wto 13 Mar, 2007

thx :)
aris - Sro 28 Mar, 2007

Dzi?ki bardzo za modyfikacj?. Na pewno si? przyda.
evolucja - Sro 23 Maj, 2007

Fajne
Przemek211 - Czw 24 Maj, 2007

No superanckie takiego szuka?em, jest podobne na forum przema, ale tutaj wszystko dzieje sie automatycznie, jedyna wada (i dosy? du?a) to to, ?e strasznie muli przegl?dark
pbpl - Czw 24 Maj, 2007

czy ten plik: verifpseudo.php

kt?ry trzeba podstawi? znajduje si? z g??wnym katalogu forum??

Przemek211 - Pią 25 Maj, 2007

Tak tam si? znajduje o ile go wrzucisz na serwer, najpierw go musisz st?d pobra?: http://mody.lastinn.info/download-id_374.html
JarTSW - Sob 26 Maj, 2007

Ja mam taki problem, a koniecznie w pliku stylu nie mam tego:

Kod
<input type="text" class="post" style="width:200px" name="username" size="25" maxlength="25" value="{USERNAME}" /></td>


Mo?ecie zobaczy?. Oto moj plik stylu:

Kod
{ERROR_BOX}
<form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post">
<!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
<input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" />
<!-- END switch_namechange_disallowed -->
<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">
<tr>
<td align="left"><span class="nav"><a href="{U_INDEX}" class="nav">{L_INDEX}</a></span></td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%" class="forumline">
<tr>
<th class="thHead" colspan="2" height="25" valign="middle">{L_REGISTRATION_INFO}</th>
</tr>
<tr>
<td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">{L_ITEMS_REQUIRED}</span></td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
<tr>
<td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME}: *</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" name="username" size="25" maxlength="15" value="{USERNAME}" /></td>
</tr>
<!-- END switch_namechange_allowed -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS}: *</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" name="email" size="25" maxlength="255" value="{EMAIL}" /></td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_edit_profile -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_CURRENT_PASSWORD}: *</span><br /><span class="gensmall">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2"> <input type="password" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="cur_password" size="25" maxlength="100" value="{CUR_PASSWORD}" /></td>
</tr>
<!-- END switch_edit_profile -->
<tr>
<td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_NEW_PASSWORD}: *</span><br /><span class="gensmall">{L_PASSWORD_IF_CHANGED}</span></td>
<td class="row2"><input type="password" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="new_password" size="25" maxlength="100" value="{NEW_PASSWORD}" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_CONFIRM_PASSWORD}: * </span><br /><span class="gensmall">{L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED}</span></td>
<td class="row2"><input type="password" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="password_confirm" size="25" maxlength="100" value="{PASSWORD_CONFIRM}" /></td>
</tr>
<!-- BEGIN validation -->
<tr>
<td class="row1" valign="top"><span class="gen">{validation.L_VALIDATION}:<br /></span><span class="gensmall">{validation.L_VALIDATION_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2" align="left"><span class="gen">{validation.VALIDATION}<br /><input type="text" name="reg_key" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" maxlength="4" size="24"></span></td>
</tr>
<!-- END validation -->
<tr>
<td class="cat" align="center" colspan="2" height="22">&nbsp;<input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" class="mainoption" />&nbsp;&nbsp;<input type="reset" value="{L_RESET}" name="reset" class="liteoption" /></td>
</tr>
<tr>
<th class="thSides" colspan="2" height="25" valign="middle">{L_PROFILE_INFO}</th>
</tr>
<tr>
<td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">{L_PROFILE_INFO_NOTICE}</span></td>
</tr>
<!-- BEGIN custom_fields -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{custom_fields.CF_DESCRIPTION}</span></td>
<td class="row2">
<!-- BEGIN input_text -->
<input type="text" size="35" style="width: 200px" name="{custom_fields.input_text.INPUT_NAME}" maxlength="{custom_fields.input_text.INPUT_MAXVALUE}" value="{custom_fields.input_text.INPUT_VALUE}" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)">
<!-- END input_text -->
<!-- BEGIN input_textarea -->
<textarea cols="30" rows="2" name="{custom_fields.input_textarea.INPUT_NAME}" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)">{custom_fields.input_textarea.INPUT_VALUE}</textarea>
<!-- END input_textarea -->
<!-- BEGIN jumpbox -->
{custom_fields.jumpbox.INPUT}
<!-- END jumpbox -->
</td>
</tr>
<!-- END custom_fields -->
<!-- BEGIN custom_color -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{custom_color.L_CUSTOM_color}:</span><br /><span class="gensmall">{custom_color.L_CUSTOM_color_EXPLAIN}<br /></span></td>
<td class="row2">
<select class="post" name="custom_color">
<option class="post" style="color:black" value="" class="genmed" {DEFAULT_SELECT}>{L_COLOR_DEFAULT}</option>
<option style="color:darkred" value="CC0000" class="genmed" {DARK_RED_SELECT}>{L_COLOR_DARK_RED}</option>
<option style="color:red" value="FF3300" class="genmed" {RED_SELECT}>{L_COLOR_RED}</option>
<option style="color:orange" value="FF9900" class="genmed" {ORANGE_SELECT}>{L_COLOR_ORANGE}</option>
<option style="color:brown" value="800000" class="genmed" {BROWN_SELECT}>{L_COLOR_BROWN}</option>
<option style="color:yellow" value="FFFF00" class="genmed" {YELLOW_SELECT}>{L_COLOR_YELLOW}</option>
<option style="color:green" value="008000" class="genmed" {GREEN_SELECT}>{L_COLOR_GREEN}</option>
<option style="color:olive" value="808000" class="genmed" {OLIVE_SELECT}>{L_COLOR_OLIVE}</option>
<option style="color:cyan" value="33FFFF" class="genmed" {CYAN_SELECT}>{L_COLOR_CYAN}</option>
<option style="color:blue" value="3366FF" class="genmed" {BLUE_SELECT}>{L_COLOR_BLUE}</option>
<option style="color:darkblue" value="000080" class="genmed" {DARK_BLUE_SELECT}>{L_COLOR_DARK_BLUE}</option>
<option style="color:indigo" value="990099" class="genmed" {INDIGO_SELECT}>{L_COLOR_INDIGO}</option>
<option style="color:violet" value="CC66CC" class="genmed" {VIOLET_SELECT}>{L_COLOR_VIOLET}</option>
<option style="color:white" value="F5FFFA" class="genmed" {WHITE_SELECT}>{L_COLOR_WHITE}</option>
<option style="color:black" value="000000" class="genmed" {BLACK_SELECT}>{L_COLOR_BLACK}</option></select>
</td>
</tr>
<!-- END custom_color -->
<!-- BEGIN custom_rank -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{custom_rank.L_CUSTOM_RANK}:</span><br /><span class="gensmall">{custom_rank.L_CUSTOM_RANK_EXPLAIN}<br /></span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="custom_rank" size="35" maxlength="50" value="{custom_rank.CUSTOM_RANK}" /></td>
</tr>
<!-- END custom_rank -->
<!-- BEGIN icq -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_ICQ_NUMBER}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" name="icq" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" size="10" maxlength="15" value="{ICQ}" /></td>
</tr>
<!-- END icq -->
<!-- BEGIN aim -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_AIM}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="aim" size="20" maxlength="255" value="{AIM}" /></td>
</tr>
<!-- END aim -->
<!-- BEGIN msn -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_MESSENGER}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="msn" size="20" maxlength="255" value="{MSN}" /></td>
</tr>
<!-- END msn -->
<!-- BEGIN yahoo -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_YAHOO}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="yim" size="20" maxlength="255" value="{YIM}" /></td>
</tr>
<!-- END yahoo -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_WEBSITE}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="website" size="25" maxlength="255" value="{WEBSITE}" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_LOCATION}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="location" size="25" maxlength="100" value="{LOCATION}" /></td>
</tr>
<!-- BEGIN job -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_OCCUPATION}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="occupation" size="25" maxlength="100" value="{OCCUPATION}" /></td>
</tr>
<!-- END job -->
<!-- BEGIN interests -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_INTERESTS}:</span></td>
<td class="row2"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width: 200px" name="interests" size="35" maxlength="150" value="{INTERESTS}" /></td>
</tr>
<!-- END interests -->
<!-- BEGIN switch_gender -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_GENDER}:</span></td>
<td class="row2">
<!--<input type="radio" {LOCK_GENDER} name="gender" value="0" {GENDER_NO_SPECIFY_CHECKED}/>
<span class="gen">{L_GENDER_NOT_SPECIFY}</span>&nbsp;&nbsp;-->
<input type="radio" name="gender" value="1" {GENDER_MALE_CHECKED}/>
<span class="gen">{L_GENDER_MALE}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="gender" value="2" {GENDER_FEMALE_CHECKED}/><span class="gen">{L_GENDER_FEMALE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_gender -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_BIRTHDAY}:</span></td>
<td class="row2"><span class="gensmall">{S_BIRTHDAY}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="cat" colspan="2" height="22">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th class="thSides" colspan="2" height="25" valign="middle">{L_PREFERENCES}</th>
</tr>
<!-- BEGIN email -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} /><span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END email -->
<!-- BEGIN aim -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_AIM}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="viewaim" value="1" {VIEW_AIM_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="viewaim" value="0" {VIEW_AIM_NO} /><span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END aim -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_HIDE_USER}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY}:</span><br />
<span class="gensmall">{L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_report -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{switch_report.L_NO_REPORT_POPUP}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{switch_report.L_NO_REPORT_MAIL}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_report -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_POPUP_ON_PRIVMSG}:</span><br /><span class="gensmall">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_ALLOWPM}:</span><br /><span class="gensmall">{L_ALLOWPM_E}</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="allowpm" value="1" {ALLOWPM_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="allowpm" value="0" {ALLOWPM_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_gg -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_GG}:</span><br /><span class="gensmall">{L_NOTIFY_GG_E}</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="user_notify_gg" value="1" {NOTIFY_GG_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="user_notify_gg" value="0" {NOTIFY_GG_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_gg -->
<!-- BEGIN switch_ip_login_check -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_LOG_IN_CHECK}:</span><br /><span class="gensmall">{L_LOG_IN_CHECK_E}</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="user_ip_login_check" value="1" {LOG_IN_CHECK_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="user_ip_login_check" value="0" {LOG_IN_CHECK_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_ip_login_check -->
<!-- BEGIN bbcode -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END bbcode -->
<!-- BEGIN html -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_HTML}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END html -->
<!-- BEGIN smiles -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END smiles -->
<!-- BEGIN lang -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_BOARD_LANGUAGE}:</span></td>
<td class="row2"><span class="gensmall">{LANGUAGE_SELECT}</span></td>
</tr>
<!-- END lang -->
<!-- BEGIN style -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_BOARD_STYLE}:</span></td>
<td class="row2"><span class="gensmall">{STYLE_SELECT}</span></td>
</tr>
<!-- END style -->
<!-- BEGIN timezone -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_TIMEZONE}:</span></td>
<td class="row2"><span class="gensmall">{TIMEZONE_SELECT}</span></td>
</tr>
<!-- END timezone -->
<!-- BEGIN switch_signature_block -->
<tr>
<td class="cat" colspan="2" height="22">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th class="thSides" colspan="2" height="12" valign="middle">{L_SIGNATURE_PANEL}</th>
</tr>
<!-- BEGIN switch_signature_allowimage -->
<tr>
<td class="row1" colspan="2">
<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="65%"><span class="gensmall">{L_SIGNATURE_EXPLAIN}</span></td>
<td align="center"><span class="gensmall">{L_CURRENT_IMAGE}</span><br /><div align="center">{switch_signature_block.SIGNATURE_IMAGE}</div><input type="checkbox" name="sig_image_del" />&nbsp;<span class="gensmall">{L_DELETE_SIGNATURE_IMAGE}</span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<!-- END switch_signature_allowimage -->
<!-- BEGIN switch_signature_local -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_SIGNATURE_FILE}:</span></td>
<td class="row2"><input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="{SIG_IMAGE_SIZE}" /><input type="file" name="sig_image" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" /></td>
</tr>
<!-- END switch_signature_local -->
<!-- BEGIN switch_signature_remote -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_SIGNATURE_URL}:</span><br /><span class="gensmall">{L_UPLOAD_SIGNATURE_URL_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2"><input type="text" name="sig_image_url" size="40" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" /></td>
</tr>
<!-- END switch_signature_remote -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_SIGNATURE_TEXT}:</span><br /><span class="gensmall">{L_SIGNATURE_TEXT_EXPLAIN}<br /><br />{HTML_STATUS}<br />{BBCODE_STATUS}<br />{SMILIES_STATUS}</span></td>
<td class="row2">
<textarea name="signature" style="width: 300px" rows="6" cols="30" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)">{switch_signature_block.SIGNATURE}</textarea></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="attachsig" value="1" {switch_signature_block.ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="attachsig" value="0" {switch_signature_block.ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_signature_block -->
<!-- BEGIN switch_avatar_block -->
<tr>
<td class="cat" colspan="2" height="22">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<th class="thSides" colspan="2" height="12" valign="middle">{L_AVATAR_PANEL}</th>
</tr>
<tr>
<td class="row1" colspan="2"><table width="70%" cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="65%"><span class="gensmall">{L_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
<td align="center"><span class="gensmall">{L_CURRENT_IMAGE}</span><br />{AVATAR}<br /><input type="checkbox" name="avatardel" />&nbsp;<span class="gensmall">{L_DELETE_AVATAR}</span></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_FILE}:</span></td>
<td class="row2"><!--<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="{AVATAR_SIZE}" />-->
<input type="file" name="avatar" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" /></td>
</tr>
<!-- END switch_avatar_local_upload -->
<!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_URL}:</span><br /><span class="gensmall">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2"><input type="text" name="avatarurl" size="40" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" /></td>
</tr>
<!-- END switch_avatar_remote_upload -->
<!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_LINK_REMOTE_AVATAR}:</span><br /><span class="gensmall">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2"><input type="text" name="avatarremoteurl" size="40" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" /></td>
</tr>
<!-- END switch_avatar_remote_link -->
<!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_AVATAR_GALLERY}:</span></td>
<td class="row2"><input type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" class="liteoption" /></td>
</tr>
<!-- END switch_avatar_local_gallery -->
<!-- END switch_avatar_block -->
{PHOTO_BOX}
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" align="center" height="22">{S_HIDDEN_FIELDS}<input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" class="mainoption" />&nbsp;&nbsp;<input type="reset" value="{L_RESET}" name="reset" class="liteoption" /></td>
</tr>
</table>
</form>


M?g?by mi ktos powiedziec, co powiniem zamienic??

KnofeL - Sob 26 Maj, 2007

Kod
<input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" style="width:200px" name="username" size="25" maxlength="15" value="{USERNAME}" />
:roll:
Eddki - Pon 28 Maj, 2007

Ja mam taki problem ?e kiedy nazwa u?ytkownika jest za kr?tka to jest to napisane jednak gdy jest dobra to '2' jest napisane
chudy9 - Pią 15 Cze, 2007

Eddki napisał/a
Ja mam taki problem ?e kiedy nazwa u?ytkownika jest za kr?tka to jest to napisane jednak gdy jest dobra to '2' jest napisane


No tez tak mam

mari09 - Pon 23 Lip, 2007

fajna modyfikacja tylko jak zmienia sie minimalna wielkosc nicku i maxypalna na forum, w tym modzie sobie ustawilem na 5 i 16 ale w panelu admina nie wiem gdzie sie zmienia...

wpisuje w okienko nick 3 literowy i mi pokazuje ze nick za krotki, bo sobie na 5 dalem ale jak daje rejestruj to i tak rejestruje, tak samo z maxdlugoscia, czyli gdzie moge to zmienic? moge tez recznie w php zmienic tylko musze wiedziec jaki to plik i pod jakia nazwa jest...

nitro18 - Wto 24 Lip, 2007

O ile wiem istnieje mod: AJAX Weryfikacja nazwy u?ytkownika: -> http://mody.lastinn.info/...wnika-t934.html

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group