Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Modyfikacje p?atne - Bad Link Reporter v. 2.0

KnofeL - Sob 27 Sty, 2007
Temat postu: Bad Link Reporter v. 2.0
Modyfikacja mo?e by? przeydatna dla w?a?cicieli for warezowych lub takich gdzie umieszcza si? du?o r??nego rodzaju link?w.

Co ona robi?
Dodatkowa podstrona na kt?rej znajduj? si? formularz umo?liwiaj?cy dodawanie informacji na temat niedzia?aj?cych link?w oraz ich lista.

Po co to?
Je?li na forum s? ludzie odpowiedzli za utrzymywanie link?w przy ?yciu lub po prostu chc? pom?c b?d? mieli ?atwy wgl?d w to kt?re linki nale?y "od?wie?y?".

Jak to dzia?a?
U?ytkownik kt?ry trafi na nie dzia?aj?cy link, wpisuje odpowiednie dane do formularza i dodaje now? pozycj? do listy. Je?li kto? zuploaduje plik z listy wysy?a link do moderatora/uploadera (lub podmienia go samodzielnie) nast?pnie wysy?a ten link (lub informacj? o tym ?e link zosta? podmieniony) do moderatora/uploadera a ten z kolei oznacza odpowiedni? pozycj? jako naprawion?.

Modyfikacja jest ?atwa w instalacji i bardzo prosta w obs?udze

Screen: (z mojej wersji)


Cena za skrypt to:
15 z? - Je?li kto? chce sam sobie go przerobi? .
20 z? w g?r? - Je?li kto? chce abym Ja odpowiedni? go przerobi?.

Wszelkie pytania pisa? w tym temacie, zainteresowanych zakupem zapraszam na PW.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group