Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Modyfikacje mniejsze - Mod pozwalaj?cy na wy?wietlanie w czasie przegl?dania post?w

Elvis92 - Sob 25 Sie, 2007
Temat postu: Mod pozwalaj?cy na wy?wietlanie w czasie przegl?dania post?w
Mod dodaje do profilu u?ytkownika info, kt?re wy?wietlane jest w postaci flashowego okienka z przesuwaj?cym si? tekstem
Mod pozwalaj?cy na wy?wietlanie w czasie przegl?dania post?w informacji kt?re ustawi autor.
Wiadomo?? ukryta / Hidden message
Aby zobaczy? wiadomo?? postaw piwo autorowi piwo.

###################################################################
## Mod Title: InfoMod Flash
## Mod Version: 0.1
## Author: TTomek [www.phpbb.kraina.pl]
## Installation Level: easy
## Installation Time: 5-10 minut
## Files To Edit:
##
## viewtopic.php,
## includes\usercp_viewprofile.php,
## language\lang_english\lang_main.php,
## templates\subSilver\viewtopic_body.tpl,
## Included Files:
##
## info.php,
## info.swf,
## Generator: phpBB2 phpBB MODCreator v 1.1
###################################################################

#
#-----[ kopiuj ]------------------------------------------
info.swf, info.php to /phpBB2/
#
#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
viewtopic.php
#
#-----[ znajd? ]------------------------------------------
#
$yim_img = ( $postrow[$i]['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $postrow[$i]['user_yim'] . '&amp;.src=pg"><img src="' . $images['icon_yim'] . '" alt="' . $lang['YIM'] . '" title="' . $lang['YIM'] . '" border="0" /></a>' : '';
$yim = ( $postrow[$i]['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $postrow[$i]['user_yim'] . '&amp;.src=pg">' . $lang['YIM'] . '</a>' : '';
#
#-----[ po tym dodaj ]------------------------------------------
#
$info_place = ( $postrow[$i]['user_yim'] ) ? '<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="120" HEIGHT="70" id="info" ALIGN=""><PARAM NAME=movie VALUE="info.swf?nick='.$poster.'"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#D3D8DC><EMBED src="info.swf?nick='.$poster.'" quality=high bgcolor=#D3D8DC WIDTH="120" HEIGHT="70" NAME="info" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT>' : '';
#
#-----[ znajd? ]------------------------------------------
#
$msn_img = '';
$msn = '';
$yim_img = '';
$yim = '';
#
#-----[ po tym dodaj ]------------------------------------------
#
$info_place = '';
#
#-----[ znajd? ]------------------------------------------
#
'MSN' => $msn,
'YIM_IMG' => $yim_img,
'YIM' => $yim,


#
#-----[ Zast?p ]------------------------------------------
#
'MSN' => $msn,
'PLACE_INFO' => $info_place,


#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
privmsg.php
#
#-----[ znajd? ]------------------------------------------
#
$yim_img = ( $privmsg['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $privmsg['user_yim'] . '&amp;.src=pg"><img src="' . $images['icon_yim'] . '" alt="' . $lang['YIM'] . '" title="' . $lang['YIM'] . '" border="0" /></a>' : '';
$yim = ( $privmsg['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $privmsg['user_yim'] . '&amp;.src=pg">' . $lang['YIM'] . '</a>' : '';
#
#-----[ Zast?p ]------------------------------------------
#
$yim_img = ( $privmsg['user_yim'] ) ? '' : '';
$yim = ( $privmsg['user_yim'] ) ? '' : '';
#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
includes/usercp_viewprofile.php
#
#-----[ znajd? ]------------------------------------------
#
$yim_img = ( $profiledata['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $profiledata['user_yim'] . '&amp;.src=pg"><img src="' . $images['icon_yim'] . '" alt="' . $lang['YIM'] . '" title="' . $lang['YIM'] . '" border="0" /></a>' : '';
$yim = ( $profiledata['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $profiledata['user_yim'] . '&amp;.src=pg">' . $lang['YIM'] . '</a>' : '';
#
#-----[ Zast?p ]------------------------------------------
#
$yim_img = ( $profiledata['user_yim'] ) ? '' . $profiledata['user_yim'] . '' : '';
$yim = ( $profiledata['user_yim'] ) ? '' : '';

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
# templates/xxx/viewtopic_body.tpl
#
#-----[ znajd? ]------------------------------------------
#
<td width="150" align="left" valign="top" class="{postrow.ROW_CLASS}"><span class="name"><a name="{postrow.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><span class="postdetails">{postrow.POSTER_RANK}<br />{postrow.RANK_IMAGE}{postrow.POSTER_AVATAR}<br /><br />{postrow.POSTER_JOINED}<br />{postrow.POSTER_POSTS}<br />{postrow.POSTER_FROM}</span><br /></td>
#
#-----[ Zast?p ]------------------------------------------
#
<td width="150" align="left" valign="top" class="{postrow.ROW_CLASS}"><span class="name"><a name="{postrow.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><span class="postdetails">{postrow.POSTER_RANK}<br />{postrow.RANK_IMAGE}{postrow.POSTER_AVATAR}<br /><br />{postrow.POSTER_JOINED}<br />{postrow.POSTER_POSTS}<br />{postrow.POSTER_FROM}<br /><br />{postrow.PLACE_INFO}</span><br /></td>
#
#-----[ zapisz/zamknij wszystkie okienka ]------------------------------------------
#

wert - Sob 25 Sie, 2007

mo?e by? troch? szerzej to opisa? :?:
Martodox - Sob 25 Sie, 2007

A mo?e jaki? podgl?d na Twojego moda?
Eros - Nie 26 Sie, 2007

Przyda?oby sie jakies demo :]
wert - Pon 27 Sie, 2007

Przesta? kopiowa? mody z przemo.org i zbiera? za to tylko piwa :x
Podaj przynajmniej adres tematu.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group