Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Modyfikacje mniejsze - Spell Checker - poprawka poprawiaj?ca intuicyjnos

InTWO - Nie 02 Wrz, 2007
Temat postu: Spell Checker - poprawka poprawiaj?ca intuicyjnos
W temacie Spell Checker znajduje si? bardzo fajny mod do sprawdzania pisowni przed wys?aniem postu pzez usera-analfabet?. W bazie danych ustawi?em konieczno?? sprawdzania pisowni dla wszystkich (znacie ten problem...).

Po zainstalowaniu moda moi userzy zaczynaj? pisa?, ?e "Nie mog? wys?a? postu w ?adnej przegl?darce". Ano nie mo?e, bo nie ma napisane jak krowie na rowie ?e najpierw ma klikn?? na Pisownia.

Tutorial z obrazkami jak to wygl?da mo?na zobaczy?: kliknij ten link

Rozwi?zanie jest bardzo proste:

[hiden]
Kod


#
#-----[ SQL ]------------------------------------------
#-----[ USTAWIAMY DLA KA?DEGO NOWEGO USERA KONIECZNO?? SPRAWDZANIA PISOWNI]

ALTER TABLE `phpbb_users` ADD `force_spelling` TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '1';

#
#-----[ SQL ]------------------------------------------
#-----[ USTAWIAMY DLA KA?DEGO ISTNIEJ?CEGO USERA KONIECZNO?? SPRAWDZANIA PISOWNI]

UPDATE `phpbb_users` SET `force_spelling`='1';

#
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#

posting.php

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#

'L_PREVIEW' => $lang['Preview'] . (isset($_POST['preview']) || !$userdata['force_spelling'] ? '' : '" disabled="disabled'), // SPELL CHECKER

#
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
#

'L_PREVIEW' => (isset($_POST['preview']) || !$userdata['force_spelling'] ? $lang['Preview'] : '--->" disabled="disabled'), // SPELL CHECKER

#
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#

'L_SUBMIT' => $lang['Submit'] . (isset($_POST['preview']) || !$userdata['force_spelling'] ? '' : '" disabled="disabled'), // SPELL CHECKER

#
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
#

'L_SUBMIT' => (isset($_POST['preview']) || !$userdata['force_spelling'] ? $lang['Submit'] : '<----" disabled="disabled'), // SPELL CHECKER

#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]--------------------------
#
#EoM


[/hiden]

kidzior - Nie 02 Wrz, 2007

W sumie jak kto woli. Teraz znacznie wygodniej jest ludziom pokaza?, ?e s? mo?liwo?ci sprawdzenia pisowni spod poziomu przegl?darki internetowej.
InTWO - Nie 02 Wrz, 2007

kidzior napisał/a
Teraz znacznie wygodniej jest ludziom pokaza?, ?e s? mo?liwo?ci sprawdzenia pisowni spod poziomu przegl?darki internetowej.


Prze?wiczy?em to przez 3 miesi?ce. T?umaczenie, ?e FF podkre?la byki w czasie pisania nie skutkowa?o.

Nale?a?o wprowadzi? rozwi?zanie systemowe bo a? mnie oczy bola?y od byk?w ortograficznych na forum.

Pozdrawiam.

KnofeL - Nie 02 Wrz, 2007

Czyli jak rozumiem dop?ki user nie poprawi wiadomo?ci nie b?dzie m?g? jej wys?a? ??
InTWO - Nie 02 Wrz, 2007

Wystarczy, ?e kliknie na Pisownia.
Je?li zaakceptuje to, co widzi post b?dzie nadal z bykami. No, ale ja na dzieci NEO nic juz poradzi? nie mog?.

Bez mojej ma?ej poprawki klikali ci?gle na Wy?lij , kt?ry ma przed sprawdzeniem atrybut disabled.
Jak nietrudno si? domy?le?, klikali tak d?ugo, a? im myszka odm?wi?a pos?usze?stwa :lol:


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group