Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Dla pocz?tkuj?cych - Tabliczki obs?ugi

arcy - Wto 09 Paź, 2007
Temat postu: Tabliczki obs?ugi
Tabliczki obs?ugi to rzucaj?ce si? w oczy, kolorowe uwagi ekipy moderuj?cej.
Wygl?da to mniej wi?cej tak jak poni?ej:

Tw?j temat jest niezgodny z zasadami
Je?li nie zmienisz tematu zamykam w?tek,
a Ty dostajesz WARNa !

Aby uzyska? taki efekt najpierw nale?y zajrze? do
Panelu Administratora | Konfiguracja | Dodatkowe | Poka? oryginalne ocenzurowane s?owo administratorom i moderatorom
i ustawi? na Nie
Do tworzenia tabliczek wykorzystujemy funkcj? Cenzury s??w (PA | Cenzura s??w).
Istniej? dwa sposoby tworzenia tabliczek.

1. Przy u?yciu css
Po??cz si? z serwerem i edytuj plik
/templates/nazwa_stylu/nazwa _stylu.css
W pliku tym musisz doda? poni?szy kod:
Kod
/* Dla cenzury - tabliczki obs?ugi */
.tablets {
width: 500px;
padding: 8px;
border: black 1px solid;
border-spacing: 2px;
font-size: 11px; font-family: Verdana;
text-align:center;
margin: auto;
}

W pliku tym mo?emy zmienia? szeroko?? tabliczki, jej u?o?enie, ramk?, rozmiar i pozycj? tekstu.
Zapisz plik i aktualizuj go na serwerze.
Teraz wejd? do PA | Cenzura s??w i kliknij Dodaj nowe s?owo
W pole S?owo wpisz ci?g znak?w, kt?ry b?dzie zamieniony w tabliczk? np. _test
W pole Zamiennik wpisz:
Kod
<div class="tablets" style="color: black; background-color: #FF0000"><b>Temat zosta? zamkni?ty, poniewa? by? niezgodny z </b><br><a href="http://adres_strony/regulamin.php" style="color:#ffffff"><b>regulaminem!</b></a></div>

Mo?na zmienia? kolory, wrzuca? linki czy u?ywa? tag?w HTMLa.

2. Przy u?yciu tabel.
Wejd? do PA | Cenzura s??w kliknij Dodaj nowe s?owo
W pole S?owo wpisz ci?g znak?w, kt?ry b?dzie zamieniony w tabliczk? np. _test
W pole Zamiennik wpisz:
Kod
<TABLE ALIGN="CENTER" WIDTH="350" CELLPADDING="8" BORDER="1" BGCOLOR="#027E00"><TR><span class="postbody"> <TD ALIGN="CENTER" style="font-size: 11; color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Temat zosta? zamkni?ty, poniewa? by? niezgodny z </b><br><a href="http://adres_strony/regulamin.php" style="color:#ffffff"><b>regulaminem!</b></a></TD> </span></TR></TABLE>

Mo?na zmienia? kolory, wrzuca? linki czy u?ywa? tag?w HTMLa.

Demo sposobu pierwszego, wi?cej informacji oraz kod tabliczek mo?ecie zobaczy? na UnMod.
Demo sposobu drugiego
http://www.przemo.org/php...ic.php?p=304551

Wi?cej informacji o tabliczkach:
http://www.przemo.org/php...pic.php?t=42281
http://www.przemo.org/php...pic.php?t=42598

Ostatnia aktualizacja: 26-09-2007


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group