Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Modyfikacje mniejsze - Username Style

KnofeL - Czw 01 Lis, 2007
Temat postu: Username Style
Mia? to by? mod na zlecenie, ale ?e zleceniodawca si? nie odzywa, a pomys? mi si? spodoba? umieszczam moda za free.

Co konkretnie robi ten mod... Pozwala przypisa? u?ytkownikom style bez tworzenia dla nich osobnych grup. Teraz je?li chcemy aby nazwa u?ytkownika by?a powiedzmy czerowona i pochylona musimy utworzy? dla tego u?ytkownika specjaln? grup?, dzi?ki tej modyfikacji stanie si? to o wiele prostsze.

A teraz jak do dzia?a. Modyfikacji nale?y przypisa? jej priorytet (domy?lnie wysoki) kt?ry zdefiniuje nam piersze?stwo moda. W praktyce wyglada to tak:

Mamy sobie grup? kt?ra wygl?da tak:

I powiedzmy ?e chcemy u?ytkownikowi
przypisa? inny styl np.


W zale?no?ci od tego jaki wybrali?my priorytet nazwa u?ytkownika b?dzie wygl?da? tak:

Wysoki:

(Jak wida? powy?ej nick wygl?da tak jak sobie to ustalili?my - styl grupy zosta? ca?kowicie zignorowany)

Normalny:

(Teraz nick jest pogrubiony, niebieski, ale te? pochylony - styl modyfikacji jest wy?szy ni? grupy)

Niski:

(Teraz z kolei nick zosta? podkre?lony ale reszta stylu si? nie zmieni?a - styl modyfikacji jest ni?szy ni? grupy)

Wy??czone:

(T?umaczy? chyba nie trzeba :D )

Aby nie zrobi? z forum t?czy tylko admin mo?e zmieni? styl u?ytkownikowi.

Priorytet zmieniamy w: PA -> Konfiguracja -> Dodatkowe


Styl ustawiamy wchodz?c w profil wybranego u?ytkownika i klikaj?c edytuj


Instrukcja
Wiadomo?? ukryta / Hidden message
Aby zobaczy? wiadomo?? postaw piwo autorowi piwo.
Username Style - .ZIP (2,2 KB)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group