Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Modyfikacje mniejsze - Auto CODE\HIDE links

KnofeL - Pon 03 Lip, 2006
Temat postu: Auto CODE\HIDE links
Niewielka modyfikacja kt?ra ukrywa i/lub koduje wszystkie linki.

Przydatna zw?aszcza dla w?a?cicieli for warezowych na ktoych wymaga si? kodowania lub ukrywania link?w a u?ytkownicy nagminnie o tym zapominaj?.

Modyfikacja oczywi?cie nie koduje ju? zakodowanych link?w i nie powinno by? ?adnych problem?w :)

Obrazki i linki w [ url=] nie s? kodowane.

Instrukcja:
Wiadomo?? ukryta / Hidden message
Aby zobaczy? wiadomo?? postaw piwo autorowi piwo.


Otw?rz plik posting.php

Znajd?:
PHP Code:
<?php

else if ( $submit || $confirm )


?>


I po tym dodaj:
Kod

//
// Auto HIDE/CODE link
//

$text = $HTTP_POST_VARS['message'];
$text = preg_replace("#\[hide\]\s{0,}\[code\]\s{0,}(http://[^\s'\"]+)\s{0,}\[/code\]\s{0,}\[/hide\]#i", '\1', $text);
$text = preg_replace("#\[code\]\s{0,}(http://[^\s'\"]+)\s{0,}\[/code\]#i", '\1', $text);
$text = preg_replace("#\[hide\]\s{0,}(http://[^\s'\"]+)\s{0,}\[/hide\]#i", '\1', $text);

preg_match_all("#\[url=http://[^\s'\"]+\[/url\]#i", $text, $all_urls);
$all_urls = implode(" ", $all_urls[0]);

preg_match_all("#\[img\]http://[^\s'\"]+\[/img\]#i", $text, $all_imgs);
$all_imgs = implode(" ", $all_imgs[0]);

preg_match_all("#\http://[^\s'\"]+#i", $text, $all_links);

for($x=0; $x<=count($all_links[0]); $x++)
{
$is_url = strpos($all_urls, $all_links[0][$x]);
$is_img = strpos($all_imgs, $all_links[0][$x]);
$link = $all_links[0][$x];

if($is_url == 0 && $is_img == 0)
{
// Usu? komentarz z linijki poni?ej je?li chesz aby linki by?y KODOWANE
//$coded_link = "".$link."";

// Usu? komentarz z linijki poni?ej je?li chesz aby linki by?y UKRYWANE
// $coded_link = "[hide]".$link."[/hide]";

// Usu? komentarz z linijki poni?ej je?li chesz aby linki by?y KODOWANE i UKRYWANE
//$coded_link = "[hide]".$link."[/hide]";

$text = str_replace($link, $coded_link, $text);
}
}

$HTTP_POST_VARS['message'] = $text;

//
// END Auto HIDE/CODE link
//


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group