Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Problemy z dzia?aniem forum - og?lne - Points System

marcinn12 - Nie 09 Lip, 2006
Temat postu: Points System
Napisa?em psota na php by przemo ale nikt mi nie odpowiada chodzi o tego moda.
http://www.przemo.org/php...oad.php?id=5492

Zainstalowa?em go i super dzia?a tylko ze w profilu jest napis points a nie pisze ile mam pt. Cos musia?em skopac jaki moze to byc plik?? Nie bede przegladac wszystkich po kolei gdyz sama instalacja zaje?a mi p?? godziny.

Crash_3d - Nie 09 Lip, 2006

PHP Code:
<?php

Tutaj mozna umieszcza? GOTOWE modyfikacje.


?>

marcinn12 - Nie 09 Lip, 2006

Moda do wersji 1.12.5 przystosowa? Szpak!
Tak wiec, jakie moga byc to pliki??


Kod
###################################################################
# #
# Pobrane ze strony http://www.przemo.org/phpBB2/ #
# #
###################################################################
#
## MOD Title: Points System
## MOD Author: eXplosive <ssjslim at yahoo dot com> http://bbmod.sourceforge.net
## MOD Description: A points system to use for anything you want on your board.
## MOD Version: 2.0.0
##
## z Instrukcji dla wersji phpBB by Przemo 1.9.4.2 by RuseK
## [ ruusekk@gmail.com | http://rusek.spoko.info ]
## Instrukcja dla wersji phpBB by Przemo 1.9.5 by szpak
## [ szpak@list.pl | http://szpak.vplus.pl ]
##
## Installation Level: moderate
## Installation Time: 20 Minutes
## Files To Edit: admin/admin_forums.php
## admin/admin_users.php
## includes/functions_post.php
## includes/usercp_register.php
## includes/usercp_viewprofile.php
## language/lang_english/lang_admin.php
## language/lang_english/lang_main.php
## memberlist.php
## posting.php
## profile.php
## templates/subSilver/admin/forum_edit_body.tpl
## templates/subSilver/admin/user_edit_body.tpl
## templates/subSilver/memberlist_body.tpl
## templates/subSilver/profile_add_body.tpl
## templates/subSilver/profile_view_body.tpl
## templates/subSilver/viewtopic_body.tpl
## viewtopic.php --- zedytowany
## admin/modules_data.php
##
## Included Files: admin/admin_points.php
## includes/functions_points.php
## language/lang_english/email/user_notify_donation.tpl
## mod_install.php
## mod_uninstall.php
## mod_upgrade.php
## pointscp.php
## templates/subSilver/admin/points_config_body.tpl
## templates/subSilver/points_system.tpl
## update_user_points.php
##############################################################
## For Security Purposes, Please Check: http://www.phpbb.com/mods/downloads/ for the
## latest version of this MOD. Downloading this MOD from other sites could cause malicious code
## to enter into your phpBB Forum. As such, phpBB will not offer support for MOD's not offered
## in our MOD-Database, located at: http://www.phpbb.com/mods/downloads/
##############################################################
## Author Notes:
## You should change all your languages and themes if you use others
## then English and subSilver. This mod was made for version 2.0.4
## of phpBB.
##
## Installation
##
## 1) Upload all files to their respective locations.
## 2) Run mod_install.php from your web broswer to make the table changes.
## 3) If you want to give points for users' current posts run update_user_points.php.
## 4) Delete mod_install.php, mod_uninstall.php, mod_upgrade.php, and update_user_points.php.
## 5) Read below to make the rest of the changes.
##
## Upgrading
##
## 1) Remove all previous file edits.
## 2) Upload all files to their respective locations.
## 3) Run mod_upgrade.php from your web broswer to make the table changes.
## 4) If you want to give points for users' current posts run update_user_points.php.
## 5) Delete mod_install.php, mod_uninstall.php, mod_upgrade.php, and update_user_points.php.
## 6) Read below to make the rest of the changes.
##############################################################
## Before Adding This MOD To Your Forum, You Should Back Up All Files Related To This MOD
##############################################################

#
#-----[ Zgraj pliki na serwer ]-------------------------------------------
#

admin/admin_points.php
includes/functions_points.php
language/lang_english/email/user_notify_donation.tpl
language/lang_polish/email/user_notify_donation.tpl
mod_install.php
mod_uninstall.php
mod_upgrade.php
pointscp.php
templates/subSilver/admin/points_config_body.tpl
templates/subSilver/points_system.tpl
update_user_points.php

#
#-----[ Uruchom plik w zale?no?ci ]-------------------------------------------
#

mod_install.php
mod_uninstall.php
mod_upgrade.php

#
#-----[ Usu? pliki ]-------------------------------------------
#

mod_install.php
mod_uninstall.php
mod_upgrade.php

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
admin/admin_forums.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$statuslist .= "<option value=\"" . FORUM_LOCKED . "\" $forumlocked>" . $lang['Status_locked'] . "</option>\n";

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

if ($row['points_disabled'])
{
$yes = 'selected="selected"';
}
else
{
$no = 'selected="selected"';
}
$pointslist = '<option value="' . TRUE . '" ' . $yes . '>' . $lang['Yes'] . '</option>';
$pointslist .= '<option value="' . FALSE . '" ' . $no . '>' . $lang['No'] . '</option>';

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'S_PRUNE_ENABLED' => $prune_enabled,

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'S_POINTS_LIST' => $pointslist,

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'L_DAYS' => $lang['Days'],

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'L_POINTS_DISABLED' => sprintf($lang['Points_disabled'], $board_config['points_name']),

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

" . $field_sql . ")

#
#-----[ Zamie? ]------------------------------------------
#

, points_disabled" . $field_sql . ")

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

" . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . ", '$forum_link',


#
#-----[ Zamie? ]------------------------------------------
#


" . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['points_disabled']) . ", '$forum_link',

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

" . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . $field_value_sql . "

#
#-----[ Zamie? ]------------------------------------------
#

" . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . ", points_disabled = " . intval($HTTP_POST_VARS['points_disabled']) . $field_value_sql . "


#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
admin/admin_users.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$password_confirm = ( !empty($HTTP_POST_VARS['password_confirm']) ) ? trim(strip_tags(htmlspecialchars( $HTTP_POST_VARS['password_confirm'] ) )) : '';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$points = intval($HTTP_POST_VARS['points']);


#
#-----[ Znajdz pierwsze ]------------------------------------------
#

$password_confirm = '';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$points = intval($points);


#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

user_allow_helped = $user_allow_helped

#
#-----[ W lini po tym dodaj ]------------------------------------------
#

, user_points = $points

#
#-----[ Znajdz pierwsze ]------------------------------------------
#

$password = '';
$password_confirm = '';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$points = intval($points);


#
#-----[ Znajdz drugie ]------------------------------------------
#

$password = '';
$password_confirm = '';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$points = $this_userdata['user_points'];


#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="user_rank" value="' . $user_rank . '" />';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="points" value="' . $points . '" />';

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'RANK_SELECT_BOX' => $rank_select_box,

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'POINTS' => $points,

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE' => $lang['Always_add_sig'],

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'L_POINTS' => $board_config['points_name'],

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
includes/functions_post.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

global $userdata, $user_ip;

#
#-----[ Zamie? ]------------------------------------------
#

global $userdata, $user_ip, $post_info;

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

}
}
}
}
}

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#


if ($board_config['points_post'] && !$post_info['points_disabled'])
{
$points = abs(($mode == 'newtopic') ? $board_config['points_topic'] : $board_config['points_reply']);

if ($userdata['user_id'] != ANONYMOUS)
{
add_points($userdata['user_id'], $points);
}
}

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
includes/usercp_register.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$notifyreply = $userdata['user_notify'];

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$notifydonation = $userdata['user_notify_donation'];

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'NOTIFY_REPLY_NO' => (!$notifyreply) ? 'checked="checked"' : '',

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'NOTIFY_DONATION_YES' => ( $notifydonation ) ? 'checked="checked"' : '',
'NOTIFY_DONATION_NO' => ( !$notifydonation ) ? 'checked="checked"' : '',

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'L_EMAIL_ADDRESS' => $lang['Email_address'],

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'L_NOTIFY_DONATION' => sprintf($lang['Points_notify'], $board_config['points_name']),
'L_NOTIFY_DONATION_EXPLAIN' => sprintf($lang['Points_notify_explain'], $board_config['points_name']),

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
includes/usercp_viewprofile.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$search = '<a href="' . $temp_url . '">' . sprintf($lang['Search_user_posts'], $profiledata['username']) . '</a>';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$user_points = ($userdata['user_level'] == ADMIN || user_is_authed($userdata['user_id'])) ? '<a href="' . append_sid("pointscp.$phpEx?" . POST_USERS_URL . "=" . $profiledata['user_id']) . '" class="gen" title="' . sprintf($lang['Points_link_title'], $board_config['points_name']) . '">' . $profiledata['user_points'] . '</a>' : $profiledata['user_points'];

if ($board_config['points_donate'] && $userdata['user_id'] != ANONYMOUS && $userdata['user_id'] != $profiledata['user_id'])
{
$donate_points = '<br />' . sprintf($lang['Points_donate'], '<a href="' . append_sid("pointscp.$phpEx?mode=donate&amp;" . POST_USERS_URL . "=" . $profiledata['user_id']) . '" class="genmed" title="' . sprintf($lang['Points_link_title_2'], $board_config['points_name']) . '">', '</a>');
}
else
{
$donate_points = '';
}


#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'MSN' => ($board_config['cmsn']) ? $msn : '',
'YIM_IMG' => ($board_config['cyahoo']) ? $yim_img : '',
'YIM' => $yim,

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'POINTS' => $user_points,
'DONATE_POINTS' => $donate_points,

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'L_LOCATION' => $lang['Location'],
'L_OCCUPATION' => $lang['Occupation'],
'L_INTERESTS' => $lang['Interests'],

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'L_POINTS' => $board_config['points_name'],

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
language/lang_english/lang_admin.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$lang['Saved_config'] = 'Set configuration saved: %s';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

// Points System MOD - Admin
$lang['Points_updated'] = 'Points Configuration Updated Successfully';
$lang['Click_return_points'] = 'Click %sHere%s to return to Points Configuration';
$lang['Points_config_explian'] = 'The form below will allow you to edit your point system configuration.';
$lang['Points_sys_settings'] = 'Points System Settings';
$lang['Points_disabled'] = 'Disable %s';
$lang['Points_enable_post'] = 'Earn %s by posting';
$lang['Points_enable_donation'] = 'Enable Donation';
$lang['Points_name'] = 'Points Name';
$lang['Points_per_reply'] = 'Points Per Reply';
$lang['Points_per_topic'] = 'Points Per New Topic';
$lang['Points_user_group_auth'] = 'Authorized Groups';
$lang['Points_enable_post_explain'] = 'Let users earn %s by posting new topics and replies';
$lang['Points_enable_donation_explain'] = 'Let users donate %s to their friends';
$lang['Points_name_explain'] = 'Whatever you call your points on your board e.g. (money, gil, gold)';
$lang['Points_per_reply_explain'] = 'The amount of %s they earn per reply';
$lang['Points_per_topic_explain'] = 'The amount of %s they earn per new topic';
$lang['Points_user_group_auth_explain'] = 'Enter ids of groups who are authorized to access the points control panel, one id per line.';
// End Points System MOD - Admin


#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
language/lang_english/lang_main.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$lang['An_error_occured'] = 'An Error Occurred';
$lang['A_critical_error'] = 'A Critical Error Occurred';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

// Points System MOD
$lang['Points_cp'] = 'Points Control Panel';
$lang['Points_sys'] = 'Points System';
$lang['Points_donation'] = 'Points Donation';
$lang['Points_method'] = 'Method';
$lang['Points_donate'] = '%sDonate%s';
$lang['Points_add_subtract'] = 'Add or subtract %s';
$lang['Points_amount'] = 'Amount';
$lang['Points_give_take'] = 'Amount of %s to give or take';
$lang['Points_give'] = 'Amount of %s to give';
$lang['Add'] = 'Add';
$lang['Subtract'] = 'Subtract';
$lang['Points_donate_to'] = 'The person you want to donate %s to';
$lang['Points_no_username'] = 'No username entered.';
$lang['Points_not_admin'] = 'You are not allowed to admin the points system.';
$lang['Points_cant_take'] = 'You can\'t take away that amount of %s from this user.'; //*
$lang['Points_thanks_donation'] = 'Thanks for your donation.';
$lang['Click_return_points_donate'] = 'Click %sHere%s to return to Points Donation';
$lang['Points_cant_donate'] = 'You can\'t donate that amount of %s to this user.';
$lang['Points_cant_donate_self'] = 'You can\'t donate %s to yourself.';
$lang['Points_user_donation_off'] = 'User donation is not enabled.';
$lang['Click_return_pointscp'] = 'Click %sHere%s to return to the Points Control Panel';
$lang['Points_user_updated'] = 'The user\'s %s has been updated successfully.';
$lang['Points_mass_edit'] = 'Mass Edit Usernames';
$lang['Points_mass_edit_explain'] = 'Enter one username per line.';
$lang['Points_notify'] = 'Always notify me of %s donations';
$lang['Points_notify_explain'] = 'Sends an e-mail when someone donates %s to you';
$lang['Points_enter_some_donate'] = 'Enter some %s to donate.';
// End Points System MOD

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
language/lang_polish/lang_admin.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$lang['Saved_config'] = 'Ustaw konfiguracj? zapisan±: %s';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

// Points System MOD - Admin
$lang['Points_updated'] = 'Konfiguracja punkt?w zosta?a zmieniony pomy¶lnie';
$lang['Click_return_points'] = 'Kliknij %sTutaj%s aby powr?ci? do Konfiguracji Punkt?w';
$lang['Points_config_explian'] = 'Poni?szy formularz pozwala tobie na zmienianie konfiguracji twojego systemu punkt?w.';
$lang['Points_sys_settings'] = 'Ustawienia Systemu Punkt?w';
$lang['Points_disabled'] = 'Wy?±cz %s';
$lang['Points_enable_post'] = 'Dodawaj %s po napisaniu post?w';
$lang['Points_enable_donation'] = 'W?±cz Dotacj?';
$lang['Points_name'] = 'Nazwa dla punkt?w';
$lang['Points_per_reply'] = 'Punkty za Odpowied?';
$lang['Points_per_topic'] = 'Punkty za Nowy Temat';
$lang['Points_user_group_auth'] = 'Gry Autoryzowane';
$lang['Points_enable_post_explain'] = 'Pozw?l u?ytkownikom zdobywa? %s za pisanie nowych temat?w oraz odpowiedzi';
$lang['Points_enable_donation_explain'] = 'Pozw?l u?ytkowniom dotowa? %s ich przyjacio?om';
$lang['Points_name_explain'] = 'Wpisz nazw? dla punkt?w kt?ra b?dzie u?ywana na forum np. (pieni±dze, z?oto)';
$lang['Points_per_reply_explain'] = 'Liczba %s kt?re zostan± dodane za napisanie odpowiedzi do tematu';
$lang['Points_per_topic_explain'] = 'Liczba %s kt?re zostan± dodane za napisanie nowego tematu';
$lang['Points_user_group_auth_explain'] = 'Wpisz ID grup, kt?re b?d± mia?y dost?p do Panelu Kontrolnego Grup. Wpisz jeden ID w jednej linii';
// End Points System MOD - Admin

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
language/lang_polish/lang_main.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$lang['An_error_occured'] = 'Wyst±pi? B?±d';
$lang['A_critical_error'] = 'Wyst±pi? Krytyczny B?±d';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

// Points System MOD
$lang['Points_cp'] = 'Panel Kontrolny Punkt?w';
$lang['Points_sys'] = 'System Punkt?w';
$lang['Points_donation'] = 'Dotacja Punkt?w';
$lang['Points_method'] = 'Metoda';
$lang['Points_donate'] = '%sDotacja%s';
$lang['Points_add_subtract'] = 'Dodaj lub odbierz %s';
$lang['Points_amount'] = 'Ilo¶?';
$lang['Points_give_take'] = 'Ilo¶? punkt?w do dodania lub odebrania';
$lang['Points_give'] = 'Ilo¶? punkt?w do dodania';
$lang['Add'] = 'Dodaj';
$lang['Subtract'] = 'Odbierz';
$lang['Points_donate_to'] = 'Osoba kt?rej chcesz podarowa? %s';
$lang['Points_no_username'] = 'Nie wpisa?e¶ nazwy u?ytkownika.';
$lang['Points_not_admin'] = 'Nie masz zezwolenia na administrowanie systemem punkt?w.';
$lang['Points_cant_take'] = 'Nie mo?esz odebra? temu u?ytkownikowi takiej ilo¶ci punkt?w.';
$lang['Points_thanks_donation'] = 'Dzi?kuje za twoj± dotacj?.';
$lang['Click_return_points_donate'] = 'Kliknij %sTutaj%s aby powr?ci? do Dotacji Punkt?w';
$lang['Points_cant_donate'] = 'Nie mo?esz dawa? okre¶lonej ilosci punkt?w temu u?ytkownikowi.';
$lang['Points_cant_donate_self'] = 'Nie mo?esz dotowa? punkt?w sobie.';
$lang['Points_user_donation_off'] = 'Dotacja punkt?w nie jest wl±czona.';
$lang['Click_return_pointscp'] = 'Kliknij %sTutaj%s aby powr?ci? do Panelu Kontrolnego Punkt?w';
$lang['Points_user_updated'] = '%s zosta?y zaktualizowane pomy¶lnie.';
$lang['Points_mass_edit'] = 'Masowa Edycja U?ytkownik?w';
$lang['Points_mass_edit_explain'] = 'Wpisz Nazyw U?ytkownik?w jedna pod drug±.';
$lang['Points_notify'] = 'Zawsze powiadamiaj mnie o dotacji punkt?w';
$lang['Points_notify_explain'] = 'Wysy?aj do mnie e-maila jak kto¶ dotuje mi %s';
$lang['Points_enter_some_donate'] = 'Wpisz ilo¶? punkt?w kt?re chce dotowa?.';
// End Points System MOD

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
memberlist.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$lang['Email'], $lang['Website'], $lang['Sort_Top_Ten'], $lang['helped'], $lang['Visits'], $lang['Spend time']

#
#-----[ Po tym w lini dodaj ]------------------------------------------
#

,$board_config['points_name']

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$mode_types = array('joined', 'lastvisit', 'username', 'location', 'posts', 'email', 'website', 'topten', 'special_rank'

#
#-----[ Po tym w lini dodaj ]------------------------------------------
#

, 'points'


#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'L_POST_TIME' => $lang['Last_Post'],

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'L_POINTS' => $board_config['points_name'],

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

case 'special_rank':
$order_by = "u.special_rank $sort_order LIMIT $start, " . $user_topics_per_page;
break;

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

case 'points':
$order_by = "user_points $sort_order LIMIT $start," . $user_topics_per_page;
break;

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_level, u.user_jr, u.user_viewemail, u.user_posts, u.user_lastvisit, u.user_session_time, u.user_regdate, u.user_from, u.user_website, u.user_email, u.user_icq, u.user_aim, u.user_viewaim, u.user_yim, u.user_msnm, u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_allowavatar, u.user_gender, u.user_custom_color, u.can_custom_color, u.special_rank, u.user_visit

#
#-----[ IN LINE Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

, user_points

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$www = ( $row['user_website'] ) ? '<a href="' . $row['user_website'] . '" target="_userwww" rel="nofollow">' . $lang['Visit_website'] . '</a>' : '';

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

$user_points = $row['user_points'];


#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'MSN' => $msn,
'YIM_IMG' => $yim_img,
'YIM' => $yim,

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'POINTS' => $user_points,

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
posting.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_post.'.$phpEx);

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

include($phpbb_root_path . 'includes/functions_points.'.$phpEx);

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
profile.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$phpbb_root_path = './';
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

include($phpbb_root_path . 'includes/functions_points.'.$phpEx);

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/admin/forum_edit_body.tpl

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

<td class="row2"><select name="forumstatus">{S_STATUS_LIST}</select></td>
</tr>
<tr>

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

<td class="row1">{L_POINTS_DISABLED}</td>
<td class="row2"><select name="points_disabled">{S_POINTS_LIST}</select></td>
</tr>
<tr>

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/admin/user_edit_body.tpl

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

<td class="row1" colspan="2"><span class="gensmall">{L_SPECIAL_EXPLAIN}</span></td>
</tr>
<tr>

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

<td class="row1"><span class="gen">{L_POINTS}</span></td>
<td class="row2">
<input type="text" name="points" maxlength="12" value="{POINTS}" size="12" />
</td>
</tr>
<tr>

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/memberlist_body.tpl

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

<th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_POSTS}</th>

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

<th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_POINTS}</th>

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

<td class="{memberrow.ROW_CLASS}" width="3%" align="center" valign="middle"><span class="gen">{memberrow.POSTS}</span></td>

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

<td class="{memberrow.ROW_CLASS}" width="3%" align="center" valign="middle"><span class="gen">{memberrow.POINTS}</span></td>

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

<td class="catbottom" colspan="4" height="28" align="left">{U_STAFF}</td><td class="catbottom" colspan="{COLSPAN}" height="28" align="right">{U_SEARCH_USERS}</td>

#
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
#

<td class="catbottom" colspan="5" height="28" align="left">{U_STAFF}</td><td class="catbottom" colspan="{COLSPAN}" height="28" align="right">{U_SEARCH_USERS}</td>

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_add_body.tpl

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

<!-- END switch_gg -->

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

<td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_DONATION}:</span><br />
<span class="gensmall">{L_NOTIFY_DONATION_EXPLAIN}</span></td>
<td class="row2">
<input type="radio" name="notifydonation" value="1" {NOTIFY_DONATION_YES} />
<span class="gen">{L_YES}</span>&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="notifydonation" value="0" {NOTIFY_DONATION_NO} />
<span class="gen">{L_NO}</span></td>
</tr>

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_view_body.tpl

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

<!-- END interests -->

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

<tr>
<td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="gen">{L_POINTS}:</span></td>
<td><b><span class="gen">{POINTS}</span></b><span class="genmed">{DONATE_POINTS}</span></td>
</tr>

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/viewtopic_body.tpl

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

{postrow.POSTER_FROM}

#
#-----[ AFTER ADD ]------------------------------------------
#

{postrow.POINTS}{postrow.DONATE_POINTS}<br>

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#
viewtopic.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.'.$phpEx);

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

include($phpbb_root_path . 'includes/functions_points.'.$phpEx);

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

u.user_posts,

#
#-----[ W lini po tym dodaj ]------------------------------------------
#

u.user_points,

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

$user_sig_bbcode_uid = $postrow[$i]['user_sig_bbcode_uid'];

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

if ($poster_id != ANONYMOUS)
{
$user_points = ($userdata['user_level'] == ADMIN || user_is_authed($userdata['user_id'])) ? '<a href="' . append_sid("pointscp.$phpEx?" . POST_USERS_URL . "=" . $postrow[$i]['user_id']) . '" class="gensmall" title="' . sprintf($lang['Points_link_title'], $board_config['points_name']) . '">' . $board_config['points_name'] . '</a>' : $board_config['points_name'];
$user_points = '<br />' . $user_points . ': ' . $postrow[$i]['user_points'];

if ($board_config['points_donate'] && $userdata['user_id'] != ANONYMOUS && $userdata['user_id'] != $poster_id)
{
$donate_points = '<br />' . sprintf($lang['Points_donate'], '<a href="' . append_sid("pointscp.$phpEx?mode=donate&amp;" . POST_USERS_URL . "=" . $postrow[$i]['user_id']) . '" class="gensmall" title="' . sprintf($lang['Points_link_title_2'], $board_config['points_name']) . '">', '</a>');
}
else
{
$donate_points = '';
}
}
else
{
$user_points = '';
$donate_points = '';
}


#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'IP' => $ip,
'DELETE_IMG' => $delpost_img,
'DELETE' => $delpost,

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'POINTS' => $user_points,
'DONATE_POINTS' => $donate_points,

#
#-----[ Otw?rz ]------------------------------------------
#

admin/modules_data.php

#
#-----[ Znajdz ]------------------------------------------
#

'Resync_page_posts' => array("admin_post_count_resync.$phpEx", 22),

#
#-----[ Po tym dodaj ]------------------------------------------
#

'Point_system' => array("admin_points.$phpEx", 100),

#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
#

#
#-----[ Uruchom plik ]-------------------------------------------
#
update_user_points.php


# EoM

KnofeL - Nie 09 Lip, 2006

Pewnie "templates/subSilver/profile_view_body.tpl" lub inny kt?y ma w nazwie profile, skoro chodzi o profil
rutek - Nie 09 Lip, 2006

dodatek bardzo ciekawy jednak i w tej wersji nie poradzono sobie z jednym b??dem - mianowicie po skasowaniu jakiego? posta u?ytkownika punkty nie zmniejszaj? si?, co mo?e powodowa? sztuczne nabijanie sobie dodatkowych punkt?w
marcinn12 - Nie 09 Lip, 2006

Hmm mi sie wydaje rutek, ze to mozna przezyc ;)
Fajny modzik i jak zwykle sie pomyli?em includes/usercp_register.php .... zawsze gdy instaluje mody musze tutaj cos skopac :/ Nie wiem dlaczego akurat tutaj :P

dowaduso - Pon 10 Lip, 2006

szpak napisał/a
Znany pewnie wam Points System, tyle ?e do wersji phpBB by Przemo 1.12.5

Instrukcja pisana za pomoc? z Instrukcji dla wersji phpBB by Przemo 1.9.4.2 by RuseK

instrukcje plik?w tpl na podstawie subSilver.

W paczce znajduj? si? tak?e pliki do wyslania na serwer, i instrukcja.


Paczka:

KaweX - Pon 10 Lip, 2006

mo?e kto? zamie?ci? tego demo albo jakie? screeny ?
kwiatek - Pon 10 Lip, 2006

mam pytanie czy je?eli dam wam moje pliki przerobicie mi :roll: bo ja co? sobie nie radze
KaweX - Pon 10 Lip, 2006

ehhh a co to koncert ?ycze? ?

jak nie umiesz z takiej prostej instrukcji skorzysta? to po co si? wog?le za forum bierzesz. Kto ci je instalowa? ? :lol:

Kuraso - Wto 29 Sie, 2006

Kod
Could not!

DEBUG MODE

SQL Error : 1054 Unknown column 'user_points' in 'field list'

UPDATE phpbb_users SET user_points = 0 WHERE user_id = 2

Line : 94
File : update_user_points.php


Co? takiego mi si? pojawi?o jak chcia?em otworzy? ostatni plik do zako?czenia instalacji Points System...

[ Dodano: Wto 29 Sie, 2006 ]
Jak chce wejs? w temat ponadto:
Kod
Could not obtain post/user information.

DEBUG MODE

SQL Error : 1054 Unknown column 'u.user_points' in 'field list'

SELECT p.post_id, p.post_time, p.enable_sig, p.enable_html, p.enable_smilies, p.post_edit_count, p.post_edit_time, p.post_username, p.post_approve, p.poster_delete, p.post_edit_by, p.post_parent, p.post_icon, p.user_agent, p.post_attachment, p.post_expire, u.user_sig_image, u.user_birthday, u.user_from, u.user_regdate, u.user_gender, u.user_aim, u.user_viewaim, u.user_msnm, u.user_yim, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, u.user_field_1, u.user_allow_field_1, u.user_field_2, u.user_allow_field_2, u.user_id, u.username, u.user_level, u.user_jr, u.user_allowhtml, u.user_posts, u.user_points, u.user_allowsig, u.user_sig, u.user_sig_bbcode_uid, u.user_allowsmile, u.user_avatar_type, u.user_allowavatar, u.user_avatar, u.user_rank, u.user_viewemail, u.user_website, u.user_email, u.can_custom_ranks, u.user_custom_rank, u.user_session_time, u.user_allow_viewonline, pt.post_text, pt.bbcode_uid, pt.post_subject , ph.th_post_id FROM phpbb_posts p LEFT JOIN phpbb_posts_text_history ph ON (ph.th_post_id = p.post_id) LEFT JOIN phpbb_posts_text pt ON (pt.post_id = p.post_id) LEFT JOIN phpbb_users u ON (u.user_id = p.poster_id) WHERE p.topic_id = 129 GROUP by p.post_id ORDER BY p.post_order, p.post_time ASC LIMIT 0, 15

Line : 844
File : viewtopic.php

warna - Wto 29 Sie, 2006

Uruchom w przegl?darce plik mod_install.php.
Kuraso - Wto 29 Sie, 2006

Co? mi to nie wychodzi :( Jak daje adres_forum/public_html/mod_install.php to wy?wietla mi si? Page Not FOund.
sebonpl - Wto 29 Sie, 2006

moze nie wgrales tego pliku?? on byl w paczce do wgrania na server i uruchomienia instalaci
Kuraso - Wto 29 Sie, 2006

Posz?o,wgra?em go jeszcze raz.Mam jeszcze jeden problem.Wpisa?em nazwe punkt?w na forum,ale jak wchodze w jaki? temat wy?wietla si? tylko : 0
warna - Wto 29 Sie, 2006

Kuraso, a po co public_html :| dajesz http://adresforum.pl/mod_install.php
Kuraso - Wto 29 Sie, 2006

Spoko,ju? sobie proadzi?em.ALe teraz wynikn?? nast?pny problem.

Kod
Could not rename users group

DEBUG MODE

SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'user_ip_login_check = 1 WHERE user_id = 31' at line 2

UPDATE phpbb_users SET user_email = 'grbic1989@o2.pl', user_icq = '', user_website = 'http://www.footballfans.forumer.pl', user_occ = '', user_from = 'spod Cz?stochowy' , user_field_1 = '', user_allow_field_1 = 1, user_field_2 = '', user_allow_field_2 = 1, user_interests = 'siatk?wka,?u?el i pi?ka no?na', user_custom_color = '', user_custom_rank = 'AZS & CKM Rulez', user_sig = '[url=http://imageshack.us][img]http://img110.imageshack.us/img110/8208/fajnet2ie9.jpg[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img213.imageshack.us/img213/7710/topmv3.jpg[/img][/url] \"JESTE?MY ZE ?WI?TEGO MIASTA ...\"', user_viewemail = 1, user_viewaim = 1, user_aim = '', user_yim = '', user_msnm = '', user_attachsig = 1, user_sig_bbcode_uid = '6793bc7ca3', user_allowsmile = 1, user_allowhtml = 0, user_allowavatar = 1, user_allowsig = 1, user_allowbbcode = 1, user_allow_viewonline = 1, user_notify = 0, user_allow_pm = 1, user_notify_pm = 1, user_popup_pm = 1, allowpm = 1, user_notify_gg = 0, user_lang = 'polish', user_style = 2, user_timezone = 1, user_active = 1 , user_rank = 0, user_gender = '1', user_birthday = 7228, user_next_birthday_greeting = 2006 , disallow_forums = '', can_custom_ranks = 1, can_custom_color = 1, can_topic_color = 1, user_allow_helped = 1, user_points = 91 user_ip_login_check = 1 WHERE user_id = 31

Line : 1009
File : admin_users.php


Jak chce zedytowac w PA punkty u?ytkownika.

PiotrLegnica - Wto 29 Sie, 2006

B??d w SQLu...
Nie ma przecinka po user_points = 91
A jak nie wiesz jak to poprawi? to lepiej zostaw prowadzenie for komu? innemu...

sebonpl - Wto 29 Sie, 2006

mialem tak samo ale na 2dzien bylo juz dobrze:)
Kuraso - Wto 29 Sie, 2006

Dzieki za pomoc PiotrLegnica ju? to zrobi?em.Masz piwo! 8)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group