Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Du?e modyfikacje - restoreMod v.0.1

qbs - Wto 10 Paź, 2006
Temat postu: restoreMod v.0.1
Jako i? swojego czasu jak bywa?em na forum przema regularnie i pe?ni?em tam ma?o zaszczytn? funkcj? murzyno-moda, spotyka?y si? czasem problemu u?ytkownik?w polegaj?ce na tym i? wykasowali co? niechc?cy (lub chc?cy ;) ) i powstawa? problem jak to przywr?ci? nie trac?c wszelkich zmian od czasu ostatniego backupu. No i tak powsta? w?a?nie ten mod.

Co on wymaga od u?ytkownika?
- przede wszystkim backupu wgranego na inna baze/serwer, np na localhost etc.
- zainstalowanego forum na wspomnianej bazie/serwerze

Jak to dzia?a?
Gdy mamy ju? dwie bazy (docelow?, czyli t? kt?r? chcemy uzupe?ni? oraz ?r?d?ow?, czyli t? kt?ra zawiera brakuj?ce dane) musimy wgra? niniejsz? modyfikacj? do obu for?w. Nast?pnie na forum z baz? docelow? tworzymy plik odzysku ( opcja: Generate restore file ) gdzie nast?pnie wybieramy tabele z kt?rych chcemy odzyska? dane oraz indeksy wed?ug kt?rych b?dzie baza por?wnywa? (stanowczo zalecam nazw? pierwszej kolumny). Ostatnim krokiem w generowaniu pliku odzysku jest przekopiowanie wynikowego kodu do pliku tekstowego (rozszerzenie *.txt).
Kolejn? faz? niniejszej operacji jest skorzystanie z opcji ( Restore database ), gdzie najpierw musimy wybra? wcze?niej utworzony przez nas plik odzysku a nast?pnie przekopiowywanie wygenerowanych zapyta? do utworzonego przez nas pliku *.sql
Na koniec nale?y skorzysta? z phpMyAdmina i zaimportowa? utworzony plik sql.

Dzia?anie lekko toporne lecz skutek jak najbardziej po??dany ;)

Jedyne na co nale?y zwr?ci? uwag? to kodowanie bazy oraz by bazy by?y zsynchronizowane przed oraz po u?yciu tego moda. Baze nale?y wgrywa? jako latin2*.

* - nie potwierdzone, nale?y si? upewni? np poprzez zaimportowanie pojedynczego zapytania

Za idiotyczne eksperymenty, nieodpowiedzialne u?ytkowanie skryptu i wszelkie wyrz?dzone szkody nieodpowiadam.

Download


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group