Unofficial modifications
nieoficjalne modyfikacje for?w phpBB by Przemo

Modyfikacje mniejsze - Generator Avatar?w

sebonpl - Pią 01 Gru, 2006
Temat postu: Generator Avatar?w
##############################################################
## Nazwa Modyfikacji: Generator Avatar?w
## Autor Modyfikacji: MrBass < no.public@email >
## Opis Modyfikacji: Dzi?ki tej modyfikacji u?ytkownicy mog? sobie generowa? avatary.
## Wersja Modyfikacji: 2.0.2
##
## Trudno?? Wgrania: ?rednia
## Czas instalacj: 20 Minut
## Pliki do edycji: 8
## admin/admin_board.php
## includes/constants.php
## includes/usercp_avatar.php
## includes/usercp_register.php
## language/lang_polish/lang_admin_board.php
## language/lang_polish/lang_profile.php
##
## templates/*.*/profile_add_body.tpl
## templates/*.*/admin/board_config_body.tpl
##
## pliki do wgrania: 17
## db_update.php
## generate_avatar.php
## admin/xs_avatar_generator.cfg
## images/avatars/generator_templates/aphrodite.gif
## images/avatars/generator_templates/blue.gif
## images/avatars/generator_templates/darkblue.gif
## images/avatars/generator_templates/firefox.gif
## images/avatars/generator_templates/gray.gif
## images/avatars/generator_templates/green.gif
## images/avatars/generator_templates/opera.gif
## images/avatars/generator_templates/pink.gif
## images/avatars/generator_templates/purple.gif
## images/avatars/generator_templates/red.gif
## images/avatars/generator_templates/sblue.gif
## images/avatars/generator_templates/trebucbd.ttf
## language/polish/lang_avatar_generator.php
## templates/*.*/profile_avatar_generator.tpl
##############################################################

Wiadomo?? ukryta / Hidden message
Aby zobaczy? wiadomo?? postaw piwo autorowi piwo.
#
#-----[ SQL ]------------------------------------------
#
Po edycji i wgraniu plik?w uruchom db_update.php nast?pnie usu? db_update.php


#
#-----[ COPY ]------------------------------------------
#
generate_avatar.php to generate_avatar.php
admin/xs_avatar_generator.cfg to admin/xs_avatar_generator.cfg
language/lang_polish/lang_avatar_generator.php to language/lang_polish/lang_avatar_generator.php
images/avatars/generator_templates/*.* to images/avatars/generator_templates/
templates/profile_avatar_generator.tpl to templates/*.*/profile_avatar_generator.tpl


#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
admin/admin_board.php

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

  'AVATARS_UPLOAD_NO' => (!$new['allow_avatar_upload']) ? $checked : '',


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

    'AVATAR_GENERATOR_YES' => ($new['allow_avatar_generator']) ? $checked : '',
                'AVATAR_GENERATOR_NO' => (!$new['allow_avatar_generator']) ? $checked : '',


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#

PHP Code:
<?php

 'L_ALLOW_UPLOAD' => $lang['Allow_upload'],


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'L_ALLOW_GENERATOR' => $lang['Allow_generator'],


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'L_AVATAR_GALLERY_PATH_EXPLAIN' => $lang['Avatar_gallery_path_explain'],


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

      'L_AVATAR_GENERATOR_TEMPLATE_PATH' => $lang['Avatar_generator_template_path'],
            'L_AVATAR_GENERATOR_TEMPLATE_PATH_EXPLAIN' => $lang['Avatar_generator_template_path_explain'],


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'AVATAR_GALLERY_PATH' => $new['avatar_gallery_path'],


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'AVATAR_GENERATOR_TEMPLATE_PATH' => $new['avatar_generator_template_path'],


?>#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
includes/constants.php

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 define('USER_AVATAR_GALLERY', 3);


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 define('USER_AVATAR_GENERATOR', 4);


?>#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
includes/usercp_register.php

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 isset($HTTP_POST_VARS['submitavatar']) ||


?>


#
#-----[ AFTER, ADD IN-LINE ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 isset($HTTP_POST_VARS['avatargenerator']) || isset($HTTP_POST_VARS['submitgenava']) ||


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $user_avatar_category = ( isset($HTTP_POST_VARS['avatarcatname']) && $board_config['allow_avatar_local'] ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatarcatname']) : '' ;


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $user_avatar_generator = ( isset($HTTP_POST_VARS['avatarimage']) && isset($HTTP_POST_VARS['avatartext']) && !empty($HTTP_POST_VARS['submitgenava']) && $board_config['allow_avatar_generator'] ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatar_filename']) : ( ( isset($HTTP_POST_VARS['avatargenerator'])  ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatargenerator']) : '' );


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( (isset($HTTP_POST_VARS['avatargallery']) || isset($HTTP_POST_VARS['submitavatar']) || isset($HTTP_POST_VARS['cancelavatar'])) && (!isset($HTTP_POST_VARS['submit'])) )


?>


#
#-----[ REPLACE WITH ]--------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( (isset($HTTP_POST_VARS['avatargallery']) || isset($HTTP_POST_VARS['submitavatar']) || isset($HTTP_POST_VARS['avatargenerator']) || isset($HTTP_POST_VARS['submitgenava']) || isset($HTTP_POST_VARS['cancelavatar'])) && (!isset($HTTP_POST_VARS['submit'])) )


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( !isset($HTTP_POST_VARS['cancelavatar']))
        {
            $user_avatar = $user_avatar_category . '/' . $user_avatar_local;
            $user_avatar_type = USER_AVATAR_GALLERY;
        }


?>


#
#-----[ REPLACE WITH ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( !isset($HTTP_POST_VARS['cancelavatar']))
        {
            if ( isset($HTTP_POST_VARS['submitgenava']) )
            {
                $user_avatar = $user_avatar_generator;
                $user_avatar_type = USER_AVATAR_GENERATOR;
            }
            else
            {
                $user_avatar = $user_avatar_category . '/' . $user_avatar_local;
                $user_avatar_type = USER_AVATAR_GALLERY;
            }
        }


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 else if ( $user_avatar_local != '' && $board_config['allow_avatar_local'] )
    {
        user_avatar_delete($userdata['user_avatar_type'], $userdata['user_avatar']);
        $avatar_sql = user_avatar_gallery($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_local, $user_avatar_category);
    }


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 else if ( $user_avatar_generator != '' && $board_config['allow_avatar_generator'] )
    {
        user_avatar_delete($userdata['user_avatar_type'], $userdata['user_avatar']);
        $avatar_sql = user_avatar_generator($mode, $error, $error_msg, $user_avatar_generator);
    }


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 else if ( $mode == 'editprofile' && !isset($HTTP_POST_VARS['avatargallery']) && !isset($HTTP_POST_VARS['submitavatar']) && !isset($HTTP_POST_VARS['cancelavatar']) )


?>


#
#-----[ REPLACE WITH ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 else if ( $mode == 'editprofile' && !isset($HTTP_POST_VARS['avatargallery']) && !isset($HTTP_POST_VARS['submitavatar']) && !isset($HTTP_POST_VARS['avatargenerator']) && !isset($HTTP_POST_VARS['submitgenava']) && !isset($HTTP_POST_VARS['cancelavatar']) )


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $allowviewonline = !$allowviewonline;

    if ( $custom_fields_exists )
    {
        for($i = 0; $i < count($fields_array); $i++)
        {
            $optional_fields[] = $fields_array[$i];
            $optional_values[] = $$fields_array[$i];
        }
    }
    else
    {
        $optional_values = '';
        $optional_fields = '';
    }

    $userdata_session_id = $userdata['session_id'];

    display_avatar_gallery($mode, $avatar_category, $user_id, $email, $current_email, $coppa, $username, $email, $new_password, $cur_password, $password_confirm, $icq, $aim, $msn, $yim, $website, $location, $optional_fields, $optional_values, $occupation, $interests, $gender, $allowpm, $user_ip_login_check, $birthday, $b_day, $b_md, $b_year, $signature, $user_sig_image, $viewemail, $viewaim, $notifypm, $user_notify_gg, $popuppm, $icq, $notifyreply, $attachsig, $allowhtml, $allowbbcode, $allowsmilies, $allowviewonline, $user_style, $user_lang, $user_timezone, $custom_color, $custom_rank, $userdata_session_id);
}


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 elseif( isset($HTTP_POST_VARS['avatargenerator']) && !$error )
{
    include($phpbb_root_path . 'includes/usercp_avatar.'.$phpEx);

    $avatar_filename = ( isset($HTTP_POST_VARS['avatar_filename'])  ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatar_filename']) : 'cache/' . uniqid(rand()) . '.gif'; 

    if ( file_exists(@phpbb_realpath('./' . $avatar_filename)) )
    {
        @unlink('./' . $avatar_filename);
    }

    $avatar_image = ( !empty($HTTP_POST_VARS['avatarimage']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatarimage']) : 'Random';
    $avatar_text  = ( !empty($HTTP_POST_VARS['avatartext']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['avatartext']) : $username;

    $template->set_filenames(array(
        'body' => 'profile_avatar_generator.tpl')
    );

    display_avatar_generator($mode, $avatar_filename, $avatar_image, $avatar_text, $user_id, $email, $current_email, $coppa, $username, $email, $new_password, $cur_password, $password_confirm, $icq, $aim, $msn, $yim, $website, $location, $occupation, $interests, $signature, $viewemail, $notifypm, $popup_pm, $notifyreply, $attachsig, $allowhtml, $allowbbcode, $allowsmilies, $allowviewonline, $user_style, $user_lang, $user_timezone, $user_dateformat, $userdata['session_id']);
}


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 case USER_AVATAR_GALLERY:
                $avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $user_avatar . '" alt="" />' : '';
                break;


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 case USER_AVATAR_GENERATOR:
                $avatar_img = ( $board_config['allow_avatar_generator'] ) ? '<img src="' . $user_avatar . '" alt="" />' : '';
                break;


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( !empty($user_avatar_local) )
    {
        $s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="avatarlocal" value="' . $user_avatar_local . '" /><input type="hidden" name="avatarcatname" value="' . $user_avatar_category . '" />';
    }


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( !empty($user_avatar_generator) )
    {
        $s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="avatargenerator" value="' . $user_avatar_generator . '" />';
    }


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'L_SHOW_GALLERY' => $lang['View_avatar_gallery'],


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'L_GENERATE_AVATAR' => $lang['Create_with_generator'],
        'L_AVATAR_GENERATOR' => $lang['View_avatar_generator'],


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'S_ALLOW_AVATAR_REMOTE' => $board_config['allow_avatar_remote'],


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 'S_ALLOW_AVATAR_GENERATOR' => $board_config['allow_avatar_generator'],


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( $userdata['user_allowavatar'] && ( $board_config['allow_avatar_upload'] || $board_config['allow_avatar_local'] || $board_config['allow_avatar_remote'] ) )


?>


#
#-----[ REPLACE WITH ]--------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( $userdata['user_allowavatar'] && ( $board_config['allow_avatar_upload'] || $board_config['allow_avatar_local'] || $board_config['allow_avatar_remote'] || $board_config['allow_avatar_generator'] ) )


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_local_gallery', array() );
            }


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 if ( $board_config['allow_avatar_generator'] && file_exists(@phpbb_realpath('./' . $board_config['avatar_generator_template_path'])) )
            {
                $template->assign_block_vars('switch_avatar_block.switch_avatar_generator', array() );
            }


?>#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
includes/usercp_avatar.php

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 function user_avatar_gallery($mode, &$error, &$error_msg, $avatar_filename, $avatar_category)
{
    global $board_config;

    $avatar_filename = phpbb_ltrim(basename($avatar_filename), "'");
    $avatar_category = phpbb_ltrim(basename($avatar_category), "'");
    
    if(!preg_match('/(\.gif$|\.png$|\.jpg|\.jpeg)$/is', $avatar_filename))
    {
        return '';
    }

    if ($avatar_filename == "" || $avatar_category == "")
    {
        return '';
    } 

    if ( file_exists(@phpbb_realpath($board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $avatar_category . '/' . $avatar_filename)) && ($mode == 'editprofile') )
    {
        $return = ", user_avatar = '" . str_replace("\'", "''", $avatar_category . '/' . $avatar_filename) . "', user_avatar_type = " . USER_AVATAR_GALLERY;
    }
    else
    {
        $return = '';
    }
    return $return;
}


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 function user_avatar_generator($mode, &$error, &$error_msg, $avatar_filename)
{
    global $board_config;

    $new_filename = uniqid(rand()) . '.gif';

    @copy($avatar_filename, './' . $board_config['avatar_path'] . "/$new_filename");
    @unlink($avatar_filename);

    $avatar_sql = ( $mode == 'editprofile' ) ? ", user_avatar = '$new_filename', user_avatar_type = " . USER_AVATAR_UPLOAD : "'$new_filename', " . USER_AVATAR_UPLOAD;

    return $avatar_sql;
}


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $template->assign_vars(array(
        'L_AVATAR_GALLERY' => $lang['Avatar_gallery'], 
        'L_SELECT_AVATAR' => $lang['Select_avatar'], 
        'L_RETURN_PROFILE' => $lang['Return_profile'], 
        'L_CATEGORY' => $lang['Select_category'], 

        'S_CATEGORY_SELECT' => $s_categories, 
        'S_COLSPAN' => $s_colspan, 
        'S_PROFILE_ACTION' => append_sid("profile.$phpEx?mode=$mode"), 
        'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_vars)
    );

    return;
}


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 function display_avatar_generator($mode, &$avatar_filename, &$avatar_image, &$avatar_text, &$user_id, &$email, &$current_email, &$coppa, &$username, &$email, &$new_password, &$cur_password, &$password_confirm, &$icq, &$aim, &$msn, &$yim, &$website, &$location, &$occupation, &$interests, &$signature, &$viewemail, &$notifypm, &$popup_pm, &$notifyreply, &$attachsig, &$allowhtml, &$allowbbcode, &$allowsmilies, &$hideonline, &$style, &$language, &$timezone, &$dateformat, &$session_id)
{
    global $board_config, $db, $template, $lang, $images, $theme;
    global $phpbb_root_path, $phpEx;

    include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_avatar_generator.' . $phpEx);

    $params = array('coppa', 'user_id', 'username', 'email', 'current_email', 'cur_password', 'new_password', 'password_confirm', 'icq', 'aim', 'msn', 'yim', 'website', 'location', 'occupation', 'interests', 'signature', 'viewemail', 'notifypm', 'popup_pm', 'notifyreply', 'attachsig', 'allowhtml', 'allowbbcode', 'allowsmilies', 'hideonline', 'style', 'language', 'timezone', 'dateformat');

    $s_hidden_vars = '<input type="hidden" name="sid" value="' . $session_id . '" /><input type="hidden" name="agreed" value="true" />';

    for($i = 0; $i < count($params); $i++)
    {
        $s_hidden_vars .= '<input type="hidden" name="' . $params[$i] . '" value="' . str_replace('"', '&quot;', $$params[$i]) . '" />';
    }

    $s_hidden_vars .= '<input type="hidden" name="avatar_filename" value="' . $avatar_filename . '" />';

    $template->assign_vars(array(
        'L_AVATAR_GENERATOR' => $lang['Avatar_Generator'],
        'L_RANDOM' => $lang['Random'],
        'L_YOUR_AVATAR' => $lang['Your_Avatar'],
        'L_AVATAR_TEXT' => $lang['Avatar_Text'],
        'L_PREVIEW_AVATAR' => $lang['Preview'],
        'L_SUBMIT_AVATAR' => $lang['Submit_Avatar'], 
        'L_RETURN_PROFILE' => $lang['Return_profile'],
        'AVATAR_VERSION' => $board_config['avatar_generator_version'],
        'AVATAR_TEMPLATE_PATH' => $board_config['avatar_generator_template_path'],
        'AVATAR_FILENAME' => $avatar_filename,

        'S_IMAGE_NAME' => $avatar_image,
        'S_IMAGE_TEXT' => $avatar_text,
        'S_PROFILE_ACTION' => append_sid("profile.$phpEx?mode=$mode"), 
        'S_HIDDEN_FIELDS' => $s_hidden_vars)
    );

    return;
}


?>


#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
language/*.*/lang_admin_board.php

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $lang['Allow_upload'] =


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $lang['Allow_generator'] = 'W??cz generator Avatar?w';


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $lang['Avatar_gallery_path'] =
$lang['Avatar_gallery_path_explain'] =


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $lang['Avatar_generator_template_path'] = '?cie?ka Avatar?w Do Generatora';
$lang['Avatar_generator_template_path_explain'] = '?cie?ka od katalogu g??wnego phpBB dla wcze?niej ?adowanych plik?w, np. images/avatars/gallery';


?>


#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
language/*.*/lang_profile.php

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $lang['View_avatar_gallery'] =


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 $lang['Create_with_generator'] = 'Stw?rz Avatar przez Generator Avatar?w';
$lang['View_avatar_generator'] = 'Generator Avatar?w';


?>#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
templates/ca_aphrodite/profile_add_body.tpl

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
<!-- END switch_avatar_local_gallery -->

#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

   <tr> 
            <td class="row1"><span class="gen">{L_GENERATE_AVATAR}:</span></td>
            <td class="row2"><input type="submit" name="avatargenerator" value="{L_AVATAR_GENERATOR}" class="liteoption" /></td>
        </tr>


?>


#
#-----[ OPEN ]----------------------------------------
#
templates/ca_aphrodite/admin/board_config_body_profile.tpl

#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 <tr>
                    <td class="row1">{L_ALLOW_UPLOAD}</td>
                    <td class="row2" width="50%"><input type="radio" name="allow_avatar_upload" value="1" {AVATARS_UPLOAD_YES} /> {L_YES}&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="allow_avatar_upload" value="0" {AVATARS_UPLOAD_NO} /> {L_NO}</td>
                </tr>


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

  <tr>
                                 <td class="row1">{L_ALLOW_GENERATOR}</td>
                                <td class="row2"><input type="radio" name="allow_avatar_generator" value="1" {AVATAR_GENERATOR_YES} /> {L_YES}&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="allow_avatar_generator" value="0" {AVATAR_GENERATOR_NO} /> {L_NO}</td>
                            </tr>


?>


#
#-----[ FIND ]----------------------------------------
#
PHP Code:
<?php

 <tr>
                    <td class="row1">{L_AVATAR_GALLERY_PATH} <br /><span class="gensmall">{L_AVATAR_GALLERY_PATH_EXPLAIN}</span></td>
                    <td class="row2" width="50%"><input type="text" class="post" onFocus="Active(this)" onBlur="NotActive(this)" size="20" maxlength="255" name="avatar_gallery_path" value="{AVATAR_GALLERY_PATH}" /></td>
                </tr>


?>


#
#-----[ AFTER, ADD ]----------------------------------
#
PHP Code:
<?php

                <tr>
                                <td class="row1">{L_AVATAR_GENERATOR_TEMPLATE_PATH} <br /><span class="gensmall">{L_AVATAR_GENERATOR_TEMPLATE_PATH_EXPLAIN}</span></td>
                                <td class="row2"><input class="post" type="text" size="20" maxlength="255" name="avatar_generator_template_path" value="{AVATAR_GENERATOR_TEMPLATE_PATH}" /></td>
                            </tr>


?>


#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
#
# EoM

Kula - Pią 01 Gru, 2006

masz mo?e jakie? demo ? bo chcia?bym zobaczy? jak to wygl?da
sebonpl - Pią 01 Gru, 2006

Wieczorkiem wgram screeny :)
?ukasz - Pią 01 Gru, 2006

z niecierpliwo?ci? czekam.
sebonpl - Pią 01 Gru, 2006

Screeny dodany.
KnofeL - Pią 01 Gru, 2006

Ciekawy cho? zb?dny bajer, nie ma nic gorszego ni? forum zawalone takimi samymi avatarmi ;)

Wywal lepiej tagi [ php ] bo ca?e forum sie rozjecha?o. :D

sebonpl - Pią 01 Gru, 2006

ale kazdy moze doda cwiecej avatarow do generatora ;p
Pizzadude - Pią 01 Gru, 2006

Wypas!
Ale wykorzystam ten skrypt w innym celu. 8)
Piwo. :)

[ Dodano: Pi? 01 Gru, 2006 ]
Ca?e forum si? rozjecha?o przez tego moda po odkryciu.

Waldi - Pią 01 Gru, 2006

Dzi?ki zaraz ?ci?gn? i przetestuje tego moda :)
sebonpl - Pią 01 Gru, 2006

Pizzadude, widzisz ze u mnie wszystko ok by?o musia?e? co? ?le zrobi
KnofeL - Pią 01 Gru, 2006

sebonpl, on m?wi? o tym ?e TO forum si? rozjcha?o. To wina tagu [ php ]
Kapvi - Sob 02 Gru, 2006

Wymaga biblioteki GD?
sebonpl - Sob 02 Gru, 2006

nie :)
Kapvi - Sob 02 Gru, 2006

No to na wypasie :)
Zaraz zainstaluje
(bo GD nie ma na tym servie co ja mam :D )

[ Dodano: Sob 02 Gru, 2006 ]
Co? nie tak ;/ .
Jak naciskam button to mi wyskakuje:
"Nie mo?esz zmienia? cudzego profilu."


Nice?

axel - Sob 02 Gru, 2006

bardzo ciekawy mod, az go zainstaluje ...
sebonpl - Nie 03 Gru, 2006

Kapvi, Zobacz czy wszystko dobrze zrobi?es.
Kapvi - Nie 03 Gru, 2006

sebonpl, W tym problem, ?e jak sprawdza?em ani 1 b??du nie zauwa?y?em.
href - Pon 04 Gru, 2006

sebonpl napisał/a
nie :)


lol a ten tekst na tym awatarze to ci w paincie sie rysuje?
Mod oczywiscie wymaga zainstalowanej biblioteki GD.

Kapvi - Wto 05 Gru, 2006

Dobra jednak biblioteka mam na serwerze ale znowu ten g?upi b??d ("Nie mo?esz zmienia? cudzego profilu." jak chce w??czy? generator)
Haspet - Sob 09 Gru, 2006

No zrobi sie kilkanascie fajnych tektur na to i sie zobaczy jak to jest :D
Ciekawy Mod

[K] - Czw 14 Gru, 2006

Mam styl "Mer" i chetnie bym to zainstalowal jednak niektorych linijek nie moge znalezc w plikach .tpl ;/ szukalem fragmentami i nic ;/ Zbadam co pod hide ;) dzieki za moda :P
Marcin - Nie 24 Gru, 2006

Ja mam ma?y problem z tym modem, chyba co? ?le wyedytowa?em ale nie wiem co :/

Zostawie pliki bo nie wiem gdzie namiesza?em :/

Pozdrawiam i weso?ych ?wi?t :)

JaRo - Nie 31 Gru, 2006

?wietna sprawa, kolejny bajer na moje forum, bardzo dzi?kuj? :mrgreen:
mikpol0 - Czw 29 Mar, 2007

Mod interesuj?cy, jestem w trakcie instalacji i mam nadziej?, ?e zadzia?a!
DooM1 - Sob 31 Mar, 2007

A mam takie pytanko, czy nie zapycha to servera przypadkiem? tzn te avatary kt?re si? wy?wietlaj? za ka?dym razem same si? usuwaj? gdy ju? nie s? potrzebne?
mikpol0 - Sob 31 Mar, 2007

Mam problem - gdy wybior? avatar i wpisze jaki? tekst to i tak nie widz?, jak wygl?da gotowy avatar. Inni userzy te? nie widz? wygenerowanego avataru. Czy musz? ustawi? chmody, czy musze zrobi? co? innego? Help :| W dodatku CIAGLE pisze Random - nick usera. Apodgl?du nie wida? :|
SnD - Nie 08 Kwi, 2007

A ja ch?tnie przetestuje, czy modyfikacja si? nadaje i jak dzia?a. Dzi?kuje

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group