Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Jak stworzy? w?asne forum dyskusyjne?
pbpl 

Posty: 40
Piwa: 12/21
Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Pon 25 Cze, 2007   Jak stworzy? w?asne forum dyskusyjne?
   Adres forum: www.mosinka.yoyo.pl


Jak stworzy? w?asne forum na darmowym hostingu?
Masz pomys? na wykonanie forum, ale nie wiesz jak je wykona?? A mo?e chcesz po?wiczy? korzystanie z funkcji moderatora itp. aby lepiej przygotowa? si? do administracji w innym serwisie? Je?eli na powy?sze pytania odpoweidzia?e? "tak!" skorzystaj z tego artyku?u, i stw?rz swoje pierwsze forum bez jakichkolwiek nak?ad?w pieni?dzy.

Co to jest forum?
Forum jest to skrypt internetowy umo?liwiaj?cy wymian? informacji i pogl?d?w mi?dzy osobami o podobnych zainteresowaniach, przy u?yciu przegl?darki internetowej. Zazwyczaj ka?dy powa?ny portal opr?cz strony, prowadzi tak?e swoje forum. Wi?cej o tym zagadnieniu znajdziecie: W WIKIPEDII

Z jakiego skryptu mog? skorzysta??
Istnieje kilkana?cie r??nych rodzai skrypt?w, r??ni?ce si? funkcjonalno?ci?, wygl?dem, mo?liwo?ciami i wykorzystaniem. Do bardziej zaawansowanych zaliczamy:
Invision Power Board (w skr?cie IPB), u?yty w m.in serwisie www.forumowisko.pl , czy www.searchengines.pl. Posiada bardzo z?o?one mo?liwo?ci operowania r?znymi funkcjami i jest jednym z najbezpieczniejszych. Niestety trzeba wykupi? licencj? ok. 100$ za miesi?c. Mo?na wypr?bowa? jego obs?ug?, rejestruj?c si? na: http://community.ipslink.com/board/demo.html
Vbulletin, u?yty w us?ugach wielu firm, organizacji, warez?w itp. Chyba najbardziej zaawansowany, dor?wnuje a wed?ug niekt?rych nawet przewy?sza mo?liwo?ciami IPB. R?wnie? p?atny. Demo: http://www.vbulletin.com/admindemo.php
PunBB jego zalet? jest bardzo ma?e obci??enie serwera i zajmuje ma?o przestrzeni dyskowej. Wad? ma?e mo?liwo?ci, brzydki wygl?d, p??-spolszczony. Jest darmowy. Strona: http://www.punbb.org/
MyBB (MyBulletinBoard), posiada du?o opcji zbli?onych do dzia?ania IPB, czy Vbulletin, chocia? jest ich mniej, i moim zdaniem s? g?upio skatalogowane w PA. Srednio obci??a serwer i zajmuje ma?o powierzchni? na dysku. Korzysta z niego www.pcformat.pl/forum . Jest darmowy na licencji OpenSource. Strona: http://mybboard.com/
Simple Machines Forum (SMF), bardzo dobry skrypt oferuj?cy du?o mo?liwo?ci. Jest ma?o popularny przez co bezpieczny i stabliny. ?adnie wygl?da na tle pozosta?ych. Darmowy, strona:http://www.simplemachines.org/
TxtBB, skrypt oparty na plikach tekstowych, w przeciwie?stwie do pozosta?ych nie potrzebuje bazy danych MySql, lecz tylko serwera obs?uguj?cego j?zyk PHP. Bardzo ma?o mo?liwo?ci, ?rednio bezpieczny i ?renio wygl?da. Zajmuje ma?o przestrzeni. Korzysta z niego http://fastdow.hospes.pl/forum/ . Jest darmowy, strona domowa niestety nie dzia?a.
phpBB i phpBB by Przemo, skrypt korzystaj?cy z j?zyka PHP oferuj?cy du?e mo?liwo?ci r?wnie? w zakresie instalacji mod?w. Przez wielu uwa?any za ma?o bezpieczny i stabilny. Jest najbardzie spopularyzowany. Zajmuje do?? ma?o miejsca i ?rednio obci?za serwer. Modyfikacja Przema wprowadza wiele innowacji. Darmowa licencja. Strona: http://www.przemo.org/phpBB2
Wszystkie fora mo?na wypr?bowa? na stronie http://www.opensourcecms.com/
Dla administratora: nick: admin, has?o: demo


Gdzie mog? przechowywa? pliki z forum?
Zak?adaj?c swoje pierwsze forum, chc?c wypr?bowa? wszelkie mo?liwo?ci zalecam wypr?bowanie darmowego hastingu. Nie jest to co prawda szczyt komfortu, ale oferuje zadowalaj?c? szybko?? i pojemno??. Polecam yoyo.pl. Lista darmowego hostingu. W miar? postepu, zdobywania coraz wi?cej u?ywkownik?w warto prze?uci? si? na co? lepszego - hostnig p?atny. Dlaczego? Przy wyborze p?atnej opcji warto poczyta? opinie obecnych/by?ych u?ywkownik?w nt. ich wyboru. Inne opinie. Przy wyborze p?atnego hostingu zalecam lektur? tego.

Dlaczego nie skorzysta? z gotowego hostingu forum?
W internecie istniej? r?wnie? serwisy oferuj?ce automatyczn? instalacj? i konfiguracj? forum. Nie mamy ?adnych p?l manewru w zakresie instalacji plik?w przez ftp czy "grzebania" w bazie mySql. Nie da si? instalowa? sk?reg, opr?cz gotowych, emotek, czy mod?w. Jednym s?owem - DNO. Jednak chc?c poterenowa? swoje umiej?tno?ci w Panelu Administracyjnym przy tworzeniu kategorii temat?w, w?a?nie warto skorzysta? z tego typu us?ug. Polecam fora na vdd.pl - do?? szybko chodzi?y, oferowa?y dogrywanie (!) sk?rek i emotek, oraz nie posiada?y du?o reklam. NIE polecam xad.pl - admin mia? "klient?w" gdzie? - nie chcia? udostepni? bazy, forum wolno chodzi?o i nie mo?na by?o nic dogrywa?.

Instalacja skryptu na serwerze.
W powy?szym przyk?adzie do z?o?enia swojego w?asnego forum, nie potrzeba specjalnych umiej?tno?ci, wystarczy odrobina czasu i dobre ch?ci. Nawet pocz?tkuj?cy u?ywkownik internetu potrafi?by sobie z tym poradzi?. Bardziej zaawansowanym wyj?ciem jest instalacj? na "osobnym" serwerze. Daje ona 100% mo?liwo?ci, i mamy kontrol? nad tym jak ma wygl?da?/dzia?a? nasze forum. Wad? jest to, ?e osoba niezbyt poinformowana mo?e usun?? najpotrzebniejsze pliki, unieruchamiaj?c dzia?anie skryptu. Chcia?bym przybli?y? dzia?anie i instalacj? na darmowym serwerze yoyo.pl u?ywaj?c najpopularniejszego skryptu phpBB by przemo, krok po kroku. Zaczynamy!

I. Zak?adanie konta i przesy?anie plik?w.
1. Wchodzimy na stronk? yoyo.pl i klikamy na przycisk "rejestracja".

2. Wype?niamy wszystkie pola, bastepnie dostajemy email z potwierdzeniem rejestracji. Aktywujemy je klikaj?c na za??cznik.
3. Logujemy si? na stronie g??wnej yoyo.
4. Ukazuje si? nam centrum zarz?dzania stronami yoyo.
5. Pierwsz? rzecz? jak? powinni?my zrobi? jest za?o?enie swojej w?asnej strony. Klikamy na Twoje strony, i na Za??? stron?.

6. Wype?niamy wszystkie pola w formularzu. Bardzo wa?nym elementem we wszystkich hostingach jest dob?r nazwy. Skorzystajmy z prostej ?atwej do zapami?tania. Wybieramy PLAN FULL, i wype?niamy has?a dost?pu do bazy i konta FTP, wa?ne aby ich nie zapomnie?. Mo?na r?wnie? wybra? instalacj? oprogramowania, w tym przypadku zrezygnowali?my z tej opcji.

7. Po kr?tkim czasie powinna doj?? do nas wiadomo?? o utworzeniu strony (ok 10min).

8. Klikamy na odsy?acz do Parametr?w po??czenia. Nie zamykamy okna, informacje przydadz? si? za chwil?.

9. Pobieramy archiwum forum ze strony przema i wypakowujemy j? do osobnego katalogu. Strona: http://www.przemo.org/phpBB2/

10. Pobieramy i instalujemy program TotalCommander. B?zie nam potrzebny do przesylania plik?w na serwer FTP.
11. Uruchamaimy program TotalCmd, w jednym okienku przechodzimy do pobranego skryptu, nast?pnie w drugim klikamy ikon? FTP:

12. Ustawiamy potrzebne parametry korzystaj?c z punktu 8.

13. Klikamy na Po??cz, powinna nam "przej??" do katalogu g??wnego serwera. Zaznaczamy wszystkie pliki, wraz z folderami i klikamy na Kopiuj.

14. Je?eli wszystko dobrze zrobili?my przechodzimy do nast?pnego pkt. Je?eli nie, wykonujemy jeszcze raz powy?sze porady.

II. Instalacja i konfiguracja forum.
1. Po skopiowaniu przechodzimy do naszej stronki. Wpisujemy w okno przegl?darki adres: www.xxx.yoyo.pl/install.php gdzie xxx to nasza domena. W tym przyk?adzie jest to demoforum.yoyo.pl. Zobaczymy okienko:

2. Wpisujemy parametry po??czenia podobnie jak w tym przyk?adzie, korzystaj?c z 8pkt powy?szego poradnika i klikamy na Zacznij instalacj?.
3. Nast?pnie klikamy na zako?cz.

4. Pojawi si? teraz nasze nowe forum. W celach bezpiecze?staw warto usun?? foldery install/ i contrib/ z serwera. Jak to zrobi?? Patrz pkt. 13.

5. Nasze forum powinno dzia?a? bez zarzut?w. Wszelkie opcje mo?na ustawi? w PA (panel konfiguracyjny):


Oczywi?cie wszystkie inne fora mo?na zainstalowa? podobnie, korzystaj?c z TotalCmd itd. W hostingu yoyo mo?na zrobi? to o wiele ?atwiej - ustawiaj?c do przeinstalowania oprogramowanie. Niestety na razie nie ma tam phpBB by Przemo. Nieraz mog? pojawi? si? przoblemy z b??dnie ustawionymy CHMODAMI, lecz nie b?d? ju? tego tutaj opisywa?. Teraz wystarczy zainstalowa? jak?? sk?rk? i zmieni? standardowe emotki. Mo?na te? zainstalowa? modyfikacje.

Artyku? copyright (C) by PbPl 2007. Wszelkie prawa zastrze?one. :)
Ostatnio zmieniony przez pbpl Pon 25 Cze, 2007, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
arcy 
SailForumPosty: 264
Piwa: 38/19
Skąd: Blachownia
Wysłany: Pon 25 Cze, 2007   
   Adres forum: http://www.sailforum.pl


pbpl, przecie? tematy ju? s? na forum:
http://mody.lastinn.info/yoyopl-t942.html + opis instalacji
http://mody.lastinn.info/...kroku-t228.html
Powy?szy tekst to po??czenie kilku innych faq dost?pnych na forum. Po co pisa? faq na temat, kt?ry jest ju? wyt?umaczony?
pbpl napisał/a
Zapraszam zainteresowanych tworzeniem for na moje dopiero co utworzone cudo
IMO chodzi o reklam? forum...
_________________
www.sailforum.pl - forum ?eglarskie | www.arcy.net
instalacja for, usuwanie b??d?w - support for phpBB by Przemo
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
pbpl 

Posty: 40
Piwa: 12/21
Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Pon 25 Cze, 2007   
   Adres forum: www.mosinka.yoyo.pl


Nie, nie chodzi o reklam?. Usun??em wiersz o tym. Tworz?c ten tutorial zebra?em najwa?niejsze rzeczy po??czy?em wi?kszo?? w ca?o?? ale 80% to jest to co sam napisa?em. Doda?em obrazki i wygl?da przez to 100x lepiej od innych.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
arcy 
SailForumPosty: 264
Piwa: 38/19
Skąd: Blachownia
Wysłany: Pon 25 Cze, 2007   
   Adres forum: http://www.sailforum.pl


pbpl napisał/a
Tworz?c ten tutorial zebra?em najwa?niejsze rzeczy po??czy?em wi?kszo?? w ca?o?? ale 80% to jest to co sam napisa?em. Doda?em obrazki i wygl?da przez to 100x lepiej od innych.
Fajnie tylko po co? Po co pisa? co? co jest ju? dawno umieszczone w faq? Napisz faq o czym? co nie zosta?o jeszcze wyja?nione.
Zreszt? nie wiem - ja nic nie przenosz? niech zadecyduj? admini.
_________________
www.sailforum.pl - forum ?eglarskie | www.arcy.net
instalacja for, usuwanie b??d?w - support for phpBB by Przemo
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Za treść postów administracja nie odpowiada. W przypadku naruszenia prawa, wszelkie zgromadzone dane o osobie łamiącej prawo, zostaną przekazane odpowiednim władzom. Kopiowanie elementów graficznych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie surowo wzbronione.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 37