Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Zaistnie? w sieci
Solinarius
Kozio?ek Mato?ek fanPosty: 97
Piwa: 33/2
Wysłany: Pon 14 Sie, 2006   Zaistnie? w sieci
   Adres forum: wm.i365.pl/wm


Jak podnie?? skutecznie pozycj? w google dla swojego forum? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.
1.Przygotowanie pod boty:
a]Pierwsz? rzecz? jak? powiniene? si? zaj?c jest przepisywanie url'?w - s?u?y do tego mi?dzy innymi mod spider-friendly kt?ry mo?na znale?? tutaj:
http://www.przemo.org/php...ion=file&id=101
lub te? poprostu zrobi? sobie w?asnor?cznie przepisywanie.
Przepisywanie url zmienia adresy podstron z "nie?ykanych" przez google i inne boty znak?w typu viewtopic.php?t=24&postdays=0&postorder=asc&start=15 na ?agodniejsze topics51/1625.htm, na kt?re boty z ch?ci? zagl?daj?.
Wymaganiem moda, czy wog?le przepisywania jest posiadanie funkcji mod_rewrite na serwerze.
Je?eli tego nie masz zawsze mozesz wrzuci? sobie jak?? map? strony i na ni? kierowa? boty (o czym p??niej), wi?c na razie si? nie martw ;)
b] Z tego co mi wiadomo google najwi?ksz? uwag? (opr?cz zawarto?ci) zwraca obecnie na matatagi title (tytu?) oraz description (opis),a s?owa kluczowe (keywords) s?u?? botom raczej do segregowania wynik?w. Zar?wno tytu? jak i opis powinien zawiera? s?owo kt?re chcesz wypromowa? -s?owo (lub s?owa, mo?esz dobrac kilka) to powinno (a nawet musi!)
by? oczywi?cie zgodne z zawarto?ci? Twojego forum. Dobra masz ju? s?owo i co dalej? Teraz nale?y je odpowednio ubra?.
Wymy?l sensowny opis Twojego forum, dwa, trzy zdania kt?re b?d? oddawa?y tre?? zawarto?ci Twojego forum, w opisie umie?? tak?e frazy g??wne kt?re wymyli?e? dwie linijki tekstu wy?ej. Oczywi?cie nie mo?na u?ywa? tych fraz przesadnie, np. :
Motor,motor, motor.Motory dla wszystkich.
Wysil si? troch?, ten tekst opr?cz bot?w widoczny b?dzie tak?e dla ludzi wyszukuj?cych informacje w internecie.
Teraz tytu?. W nim r?wnie? powinno znajdowa? si? od 1-3 s??w g??wnych.
Wszystko to o czym pisa?em wy?ej mo?na oczywi?cie doda? przez pa w phpBB by Przemo, ale ja sam preferuj? zmian? title poprzez edycj? overall_header.tpl w pliku Twojego stylu. Dlaczego? je?eli chodzi o title: wprowadzaj?c opis poprzez panel admina mo?e wyskoczy? Ci cudo typu: "motory-motorowery-hulajnogi-strona g??wna" w nawigacji forum, co chyba nie jest zbyt estetyczne.
Tak wi?c na przyk?adzie wspomnianego wcze?niej zestawu hase? o motorowerach ;)
Otwierasz overall_header.tpl:
<title>{SITENAME} :: {PAGE_TITLE} :motory : motorowery : hulajnogi </title>
Dobrze jest jak zawsze, nie przesadza? z tym co si? wpisuje, forum {PAGE_TITLE} generuje dynamicznie i jest to nazwa tematu, przy d?u?szych tytu?ach topic?w mo?e to zaszkodzi?, a ju? na pewno nie pomo?e.
Masz przygotowane forum na podb?j wyszukiwarek.

2.Pocz?tek pracy nad wysok? pozycj?.
a]Wbrew pozorom pierwsz? rzecz? nie jest dodawanie do wyszukiwarek, ale powolne linkownaie strony, na pocz?tek dobre s? katalogi, kt?rych spis mo?esz znale?? tutaj:
http://www.katalogiseo.info/index.php
Przy ka?dym dodawaniu, niewa?ne, czy w pocz?tkowym dodawaniu do katalog?w, czy p??niejszym dodawaniu do system?w wymiany linkami pami?taj, aby dodawa? stron? wype?nij?c formularze tytu? wpisuj?c g??wne has?o kt?re ustali?e?, ze b?dziesz promowa?, du?o od tego zale?y ;)
Dobrze jest dodawa? na pocz?tku ma?? ilo?? link?w (1-5) przez okres oko?o 2 tygodni - mo?e by? to trudne bo wymaga systematyczno?ci, ale z pomoc? przychodza automatyczne dodawarki:
http://www.dodawarka.info
http://www.linkiseo.pl/?p=319
Obie opcje s? p?atne, ale pozwalaj? na utworzenie "testowego" konta z ograniczon? ilo?ci? punkt?w do wykorzystania, a punkty te z pewno?ci? starcz? na dwa tygodnie skromnego dodawania.
b]Po pierwszych linkowaniach przychodzi czas na co? powa?niejszego :) Teraz mo?emy spokojnie zarejestrowa? forum w wyszukiwarkach - mo?emy zrobi? to r?cznie, ale oczywi?cie, mog? to zrobi? za nas automaty :)
http://www.dodawarka.info/searchenginesubmit.aspx
http://www.webhelp.pl/narzedzia/rejestrator.php
I niech je sobie spokojnie dodaj?. Jednocze?nie radz? podj?? inny krok - zainteresowa? si? systemami wymiany link?w, w sieci pojawia si? ich coraz wi?cej, ale tylko niekt?re warte s? uwagi.
Moim zdaniem w tej chwili przysz?o?? maj? g??wnie systemy wymiany linkami sta?ymi, zreszt? wi?kszo?? stron zajmuj?cych si? wymian? link?w oferuje takie us?ugi.
Tak wi?c po kolei:
http://www.linkuj.pl/?id=1739
System linkuj - nie jest systemem link?w sta?ych, jednak istnieje ju? dosy? d?ugo i posiada spora baz? stron, spor? si?e dzialania, minusem or?cz link?w rotacyjnych jest to, ?e sprawdzaj? czy na Twojej stronie nie ma systemu linkor - co szkodzi oczywi?cie nam, u?ytkownikom.
http://www.linkor.pl/?rid=4141
Linkor - chyba najpot??niejszy (obecnie) system wymiany, od jakiego? czasu oferuje linki sta?e na 24 h, co jest dobrym, chocia? po?rednim rozwi?zaniem (na d?u?sz? met?). Zdecydowanie jednak system polecam, mo?e pom?c, nawet bardzo.
http://www.linkujpro.pl/?id=497
LinkujPro - Pierwszy opisywany tutaj system wymiany linkami sta?ymi,m?odszy brat linkuj.pl mo?liwo?ci konfiguracyjne spore, sporo tak?e stron dodanych do systemu. Jednak op?aca si? zapisywa? do niego ?rednio, poniewa? istnieje sporo stron- ?mietnik?w, co czyni cz??? link?w bezwarto?ciowymi. Na pocz?tek dobry, jednak z czasem ,kiedy twoje forum zaliczy troch? zaindeksowanych stron (b?dzie bardziej widoczne np. w google) radz? przenie?? si? na
http://linkme.pl?ref=1524
System linkme.pl - jest to kilkutygodniowy system kt?ry zapowiada si? naprawd? obiecuj?co. Dobry filtr odrzucaj?cy strony ma?owarto?ciowe, stawiaj?cy na jako?? swoich us?ug. Jest to moim zdaniem najlepszy obecnie system wymiany (pomimo tego, ?e m?ody). ?atwa obs?uga, szczeg??owe statystyki i spore mo?liwo?ci konfiguracyjne.

Ozywi?cie nie ma przeszk?d aby?cie korzystali z kilku system?w na raz, ja w tej chwili (po roku czasu) korzystam z wszystkich wymienionych wy?ej.

3. Powoli do przodu, czyli naucz si? cierpliwo?ci.
Co jaki? czas ( najlepiej 1-2 tygodnie) nale?y zwi?ksza? ilo?? dodawanych podstron, ale zatrzyma? si? na poziomie "bez przegi?cia" czyli na oko?o 15-20 podstron dziennie.
Chyba czas ju? ko?czy? ten mini :lol: tutorialik, pami?taj, ze aby zaistnie? w sieci musisz po?wi?ci? na to troch? czasu, monitorowa?, rozmawia? (forum.optymalizacja.com),dba? o swoje wyniki . Ale je?li wykonasz instrukcje przedstawione wy?ej,to po pocz?tkowej fazie zwi?kszonego nakladu pracy przyjdzie czas, kiedy wystarczy tylko spojrze? jak si? sprawa aktualnie miewa.


Zdaj? sobie spraw?, ze za chwil? znajdzie si? kilku(nastu) spec?w od pozycjonowania, kt?rzy b?da pr?bowali si? przekrzycze? kt?ry jest lepszy, nie w?tpi? ?e b?dziecie mieli w wielu sprawach racj?, ja powy?szy tut opar?em na moich prywatnych do?wiadczeniach i wiem, ze zadzia?a ;) .


Powy?sze linki do system?w wymiany/ dodawarek prowadz? do rejestracji z moim poleceniem. Rad b?d? je?eli zarejestrujesz si? i b?dziesz rozwija? swoj? stron?, co odbior? jako docenienie wk?adu pracy w?o?onego w powy?szy tekst.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 3 piw(a):
sequlatin, kidzior, szymel
INIM 
C'est moi...


Posty: 369
Piwa: 126/37
Skąd: Ruda ?l?ska
Wysłany: Pon 14 Sie, 2006   
   Adres forum: http://www.e-comp.org/


Huuu... Przeczytalem caly poscik i przyznam sie nauczylem pare rzeczy :) Tylko co mam rozumiec przez slowo "podstrona" i poziom "bez przegiecia" ??

Solinarius napisał/a
Co jaki? czas ( najlepiej 1-2 tygodnie) nale?y zwi?ksza? ilo?? dodawanych podstron, ale zatrzyma? si? na poziomie bez przegi?cia czyli na oko?o 15-20 podstron dziennie.

EDIT (14 VIII 2006 21:22) : Juz lapie. Dzieki.
_________________
[ Forum Komputerowe ] [ Harmoszka.com ]
Za darmo pomagam tylko na forum.
Ostatnio zmieniony przez INIM Pon 14 Sie, 2006, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
Solinarius
Kozio?ek Mato?ek fanPosty: 97
Piwa: 33/2
Wysłany: Pon 14 Sie, 2006   
   Adres forum: wm.i365.pl/wm


:) Je?eli skorzystasz z system?w kt?re zaproponowa?em powy?ej/ zaczniesz wymienia? sie z innymi stronami linkami pozycjonuj?cymi, nie mo?esz przesadza?, je?eli zapiszesz si? do kilku system?w do w ka?dym systemie ustaw sobie po kilka link?w, wtedy to nie b?dzie przegi?cie .
INIM napisał/a
bez przegi?cia czyli na oko?o 15-20 podstron dziennie.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
INIM
kidzior 
Niezale?nyPosty: 775
Piwa: 300/63
Skąd: Krak?w
Wysłany: Sro 16 Sie, 2006   
   Adres forum: http://forum.niezal.org/


A jam zapytanie o np. LinkStore.

U mnie Portal i Forum to dwie rzeczy dzia?aj?ce troszeczk? oddzielnie. Maja one troszk? idiotyczne adresy dla np. Google czy w?asnie kupno-sprzeda? link?w.

Link na portal to: http://xxx.pl/portal
Link na forum to: http://xxx.pl/xxx/forum
(Oczywi?cie zaiksowa?em, zosta?o to o co mi chodzi)

Mam konto na webd.pl (Large) i postanowi?em za?o?y? subdomen?, kt?ra by przekierowywa?a z serwera mojego (Radiowego) na serwer webd w spos?b: http://xxx.webd.pl

Niestety - LinkStore tego nie akceptuje. :| Czy chodzi tutaj o przekierowywanie z serwera na serwer i dlatego nie dzia?a? A, co moge zrobi?, aby zaistnie? w sieci i nie miec takich problem?w? I czy by?o by dobrze np. zrobi?, aby adres miec:

http://portal.xxx.pl (zamist wcze?niejszego, ze slashem)

a na forum:

http://forum.portal.xxx.pl

Jakies pomys?y :?:

Ps. Wielkie dzi?ki za tutorial - piwko si? nalezy!
_________________
WHEN (NIE.DZIALA)
LOOP
UNTIL (DZIALA)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
qbs 


Posty: 598
Piwa: 353/29
Skąd: wroc?aw
Wysłany: Sro 16 Sie, 2006   
   Adres forum: n/a


moja rada: nie robcie przekierowan adresow. czyli jezeli na wasze forum mozna wejsc z kilku "domen" nie ustawiajcie jednej jedynej (htaccess/php) przegladarki tego nienawidza.

przyklad: http://beatsfactory.dmkhost.net/
_________________
ixdude.com
i have been waiting, all of my life, for you to come along and make everything all right. my body shaking, right through the bones, so take my by the hand, please don't leave me here alone. and i wonder if you know just how i feel, i feel... yeah... and i wonder how i know it is... it's real... it's real. coz' i want you to save me, just please save me, save me... coz' i need you to save me, just please save me, save me...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Za treść postów administracja nie odpowiada. W przypadku naruszenia prawa, wszelkie zgromadzone dane o osobie łamiącej prawo, zostaną przekazane odpowiednim władzom. Kopiowanie elementów graficznych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie surowo wzbronione.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 38